Trường đại học Tài chính - Marketing kỷ niệm 10 năm đào tạo đại học (2004 - 2014)

Sinh viên lớp Chất lượng cao (Khoá 13D) tham gia chương trình Thực hành Kỹ năng mềm

UFM-2
[Đăng ngày : 21/08/2014]

[Đăng ngày : 14/08/2014]
  • Chi tiết phiên trực tuyến ngày 14 tháng 8 năm 2014

Xem tại đây

[Đăng ngày : 13/08/2014]
  • Danh sách các câu trả lời tư vấn tuyển sinh trực tuyến chương trình chất lượng cao, chương trình đặc biệt, chương trình quốc tế và chương trình liên kết quốc tế

Xem thêm

[Đăng ngày : 09/08/2014]

TNO - Thời gian qua, nhiều chương trình đào tạo liên kết quốc tế được đưa vào, giúp các sinh viên có điều kiện du học tại chỗ. Đây là một giải pháp cung cấp cho thị trường lao động nguồn nhân lực chất lượng quốc tế, với chi phí đào tạo thấp hơn nhiều so với hình thức du học.

Xem chi tiết

[Đăng ngày : 09/08/2014]

TTO - Hiện nay, trường Đại Học Tài Chính - Marketing TP.HCM (UFM) thực hiện chương trình hợp tác với Đại Học HELP danh tiếng của Malaysia để tuyển sinh đào tạo cử nhân kinh doanh các chuyên ngành: Marketing, kinh doanh quốc tế, tài chính và kế toán. Đây là giải pháp mang tính đột phá giúp phụ huynh và học sinh yên tâm lấy bằng cử nhân quốc tế tại Việt Nam.

Xem chi tiết