[Đăng ngày: 26/04/2017]

Chương trình đào tạo bậc Đại học khóa 15D - Hệ chính quy

Ngành Chuyên ngành
Chương trình chất lượng cao
1. Ngành Marketing 1. Quản trị Marketing
2. Ngành Tài chính - Ngân hàng 1. Tài chính doanh nghiệp
3. Ngành Quản trị kinh doanh 1. Quản trị kinh doanh tổng hợp
4. Ngành Kinh doanh quốc tế 1. Thương mại quốc tế
5. Ngành Kế toán 1. Kế toán doanh nghiệp
Chương trình đại trà
1. Ngành Quản trị kinh doanh 1. Quản trị kinh doanh tổng hợp
2. Quản trị bán hàng
3. Quản lý kinh tế
4. Quản trị dự án
2. Ngành Quản trị khách sạn 1. Quản trị khách sạn
3. Ngành Marketing 1. Quản trị Marketing
2. Quản trị thương hiệu
3. Truyền thông Marketing
4. Ngành Bất động sản 1. Kinh doanh bất động sản
5. Ngành Kinh doanh quốc tế 1. Quản trị kinh doanh quốc tế
2. Thương mại quốc tế
6. Ngành Tài chính - Ngân hàng 1. Tài chính doanh nghiệp
2. Ngân hàng
3. Thẩm định giá
4. Thuế
5. Tài chính công
6. Tài chính bảo hiểm và đầu tư
7. Hải quan - Xuất nhập khẩu
8. Tài chính định lượng
7. Ngành Kế toán 1. Kế toán doanh nghiệp
2. Kiểm toán
8. Ngành Hệ thống thông tin quản lý 1. Tin học quản lý
2. Hệ thống thông tin kế toán
9. Ngành Ngôn ngữ Anh 1. Tiếng Anh kinh doanh
10. Ngành Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành 1. Quản trị Lữ hành
2. Quản trị tổ chức sự kiện
11. Ngành Quản trị Nhà hàng và dịch vụ ăn uống 1. Quản trị nhà hàng

 

Các tin khác :