[Đăng ngày: 22/05/2017]

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học. Thông tư có 02 nội dung quan trọng là Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục và Quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục.

Với 25 tiêu chuẩn và 111 tiêu chí, Bộ tiêu chuẩn mới này khá đồ sộ, bám sát Bộ tiêu chuẩn tương tự của AUN-QA, đánh giá chất lượng ở 04 góc độ: chiến lược (8 tiêu chuẩn), hệ thống (4 tiêu chuẩn), chức năng (9 tiêu chuẩn) và kết quả (4 tiêu chuẩn).

Khác với cách đánh giá "Đạt/không đạt" trước đây, Bộ tiêu chuẩn mới được đánh giá theo thang 7 mức. Quy trình kiểm định vẫn như trước, được tiến hành qua 4 bước: Tự đánh giá - Đánh giá ngoài - Thẩm định kết quả đánh giá - Công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Có thể tải Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học tại đây.


 

Các tin khác :