[Đăng ngày: 30/05/2016]
  • Thông báo tuyển sinh khóa 3 - Đào tạo văn bằng 2 Đại học hệ chính quy năm 2016 - tại đây
  • Hướng dẫn thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi tuyển sinh khóa 3 - Đào tạo văn bằng hai Đại học hệ chính quy năm 2016 - tại đây