[Đăng ngày: 23/01/2017]
  • Quyết định điểm chuẩn trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Khóa 12 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy năm 2016 (đợt 2) - tại đây


  • Thông báo về việc công bố kết quả thi và phúc khảo bài thi tuyển sinh khóa 12 - đào tạo liên thông bậc Đại học hệ chính quy năm 2016 - tại đây

  • Kêt quả thi tuyển sinh khóa 12 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy (Đợt 2) - tại đây


  • Danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh khóa 12 - Đào tạo liên thông bậc Đại học hệ chính quy (đợt 2) - tại đây 

  • Bảng phân bổ phòng thi tuyển sinh khóa 12 - Đào tạo liên thông bậc Đại học hệ chính quy (đợt 2) - tại đây 


  • Thông báo về lịch thi tuyển sinh Khóa 12 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy năm 2016 (Đợt 2) - tại đây

  • Thông báo Về việc điều chỉnh thời gian ôn thi và ngày thi tuyển sinh Khóa 12 – Đào tạo liên thông bậc Đại học hệ chính quy năm 2016 (Đợt 2) - tại đây

  • Thông báo tuyển sinh khóa 12 - Đào tạo liên thông bậc Đại học hệ chính quy năm 2016 (đợt 2) - tại đây

  • Thông báo gia hạn thời gian thu nhận hồ sơ tuyển sinh khóa 12 - Đào tạo liên thông bậc Đại học hệ chính quy năm 2016 (đợt 2) - tại đây

  • Hướng dẫn thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi tuyển sinh khóa 12 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy năm 2016 (đợt 2) - tại đây


Các tin khác :