[Đăng ngày: 15/11/2017]

CÁC THÔNG BÁO SINH VIÊN CẦN BIẾT

Xem danh sách chính thức tại đây.

Ghi chú: Danh sách sinh viên chính thức được cấp học bổng học kỳ đầu năm 2017 có sự thay đổi so với danh sách kiểm dò. Cụ thể như sau:

1. Khoa Kế toán Kiểm toán: SV Nguyễn Khả Ái lớp 14DAC2 - Điểm HT: 3.26 - Điểm RL: 88 - Xếp loại : Giỏi - Thay cho sinh viên : Phan Thị Thu Hồng lớp 14DKT1 - Điểm HT: 3.20 - Điểm RL: 91 - Xếp loại: Giỏi.

Lý do: SV Nguyễn Khả Ái thay đổi điểm học tập do Giảng viên chấm sót điểm.

2. Khoa Thuế - Hải Quan: SV: Tống Anh Vũ lớp 15DHQ - Điểm HT: 3.24 - Điểm RL: 80 - Xếp loại: Giỏi - Thay cho sinh viên: Lý Quỳnh Như lớp 15DHQ - Điểm HT: 3.21 - Điểm RL:85 - Xếp loại: Giỏi.

Lý do: Trong thời gian xét học bổng SV Tống Anh Vũ chuyển ngành sang lớp 15DNH2 nên lúc xuất dữ liệu học bổng thì hệ thống xếp vào khoa Tài chính Ngân hàng.
Năm 2016


 • Thông báo về kết quả xét công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 đối với các khóa đào tạo theo tín chỉ bậc Đại học hệ chính quy - tại đây

 • Thông báo về việc điều chỉnh phòng học đối với các lớp học phần có phần thực hành tại các phòng máy tính của trường - tại đây

 • Thông báo về việc nộp học phí đợt 3 chương trình MBA, khóa 2 chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng/ Marketing liên kết giữa trường Đại học Tài chính - Marketing với trường Đại học Help - Malaysia - tại đây

 • Quyết định về việc quy định mức học phí Thạc sĩ Khóa 4 Tây Nam bộ - tại đây

 • Thông báo nộp bổ sung hồ sơ chế độ chính sách cho sinh viên hệ chính quy học kỳ đầu năm 2017 (Học kỳ II, năm học 2016 - 2017) - tại đây

 • Thông báo về lịch thi tuyển sinh Khóa 12 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy năm 2016 (Đợt 2) - tại đây

 • Thông báo về việc nộp lệ phí cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất đối với khóa 15D - Bậc Đại học hệ chính quy - tại đây

 • Thông báo nghỉ Tết dương lịch và Tết âm lịch 2017 đối với sinh viên thuộc các hệ đào tạo của Nhà trường - tại đây

 • Thông báo về việc nộp học phí đợt 2 học kỳ cuối năm 2016 (học kỳ 1, năm học 2016 - 2017) đối với sinh viên Chương trình Quốc tế khóa 16D - Hệ chính quy - tại đây

 • Thông báo về việc nộp học phí học kỳ đầu, năm 2017 (học kỳ 2 năm học 2016 - 2017) đối với sinh viên các khóa bậc Đại học hệ chính quy - Chương trình đại trà và Chương trình đặc biệt - tại đây

 • Quyết định về việc hỗ trợ học phí cho sinh viên nghèo vượt khó học tập học kỳ cuối năm 2016 (học kỳ 1 năm học 2016 - 2017) cho sinh viên hệ chính quy tập trung - tại đây

 • Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ cuối năm 2016 (học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 ) cho sinh viên hệ chính quy - tại đây

 • Quyết định về việc trợ cấp xã hội học kỳ cuối năm 2016 (Học kỳ 1, năm học 2016 - 2017) cho sinh viên hệ chính quy - tại đây

 • Thông báo đăng ký trả nợ tốt nghiệp đối với sinh viên Liên thông Đại học hình thức VLVH - tại đây

 • Thông báo về việc tổ chức cho sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm tại nạn năm 2017 - tại đây

 • Thông báo về việc nộp học phí bổ sung học kỳ cuối năm 2016 (học kỳ 1 năm học 2016 - 2017) đối với sinh viên khóa 16D bậc Đại học hệ chính quy - Chương trình Đại trà, Chương trình chất lượng cao - tại dây

 • Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ đầu năm 2016 (học kỳ II, năm học 2015 - 2016) cho sinh viên hệ chính quy - tại đây

 • Quyết định về việc hỗ trợ một phần chi phí học tập cho sinh viên chính quy tập trung đang theo học tại trường, có hộ khẩu thường trú tại các địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất do mưa lũ tại Hà Tĩnh và Quảng Bình - tại đây

 • Kế hoạch tổ chức hội nghị công tác sinh viên quý 4 - năm 2016 - tại đây

 • Quyết định về việc điều chỉnh mức học phí đối với chương trình Chất lượng cao, chương trình Quốc tế đối với khóa 16D, năm học 2016 - 2017 - tại đây

 • Quyết định về việc điều chỉnh mức học phí của Chương trình liên kết nước ngoài (liên kết với Đại học Help, Malaysia), năm học 2016 - 2017 - tại đây

 • Kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển sinh khóa 12 - Đào tạo liên thông Đại học hệ chính quy năm 2016 - tại đây

 • Thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ đầu, năm 2017 đối với sinh viên các khóa đào tạo tín chỉ bậc Đại học hệ chính quy - tại đây

 • Thông báo về việc giải quyết cho sinh viên khóa 12 Liên thông Đại học hệ chính quy rút học phí sau khi nhập học - tại đây

 • Thông báo về việc kiểm dò điểm toàn khóa và chương trình đào tạo của khóa 6 Đào tạo sau Đại học - tại đây

 • Thông báo về việc tổ chức Lễ khai giảng Khóa 12 – Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy - tại đây

 • Thông báo về việc tổ chức cấp phát văn bằng tốt nghiệp lần 1 năm 2016 cho sinh viên các khóa đào tạo theo niên chế hệ chính quy - tại đây

 • Thông báo về việc nhắc nhở sinh viên khóa 16D nộp thẻ bảo hiểm y tế và giấy khám sức khỏe - tại đây

 • Thông báo về lịch tập huấn đăng ký học phần trực tuyến theo học chế tín chỉ cho sinh viên khóa 16D bậc Đại học hệ chính quy - tại đây

 • Thông báo về việc nộp học phí đợt 9 các lớp khóa 2 Đào tạo văn bằng 2 Đại học hệ chính quy - tại đây

 • Thông báo về việc nộp học phí đợt 3 các lớp khóa 11 Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy - tại đây

 • Thông báo về việc tham dự lễ khai giảng năm học 2016 - 2017 - tại đây

 • Quyết định số 1396, Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ cuối năm 2016 cho sinh viên hệ chính quy tập trung - tại đây

 • Quyết định số 1395, Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ cuối năm 2016 cho sinh viên hệ chính quy tập trung - tại đây

 • Thông báo về đối tượng và hồ sơ trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ chính quy tập trung học kỳ cuối năm 2016 (học kỳ 1 năm học 2016 - 2017) - tại đây

 • Thông báo về việc hỗ trợ học phí cho sinh viên nghèo vượt khó học tập học kỳ cuối năm 2016 (học kỳ 1 năm học 2016 - 2017) - tại đây

 • Thông báo về việc thực hiện lịch làm việc giữa cố vấn học tập với sinh viên Khóa 13D, 14D, 15D bậc Đại học hệ chính quy học kỳ cuối, năm 2016 - tại đây

 • Thông báo về việc đóng học phí học kỳ cuối năm 2016 (học kỳ 1 năm học 2016 - 2017) đối với sinh viên các khóa thuộc chương trình Cử nhân Kinh doanh liên kết với Trường ĐH Help, Malaysia - tại đây

 • Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp học phí học kỳ cuối năm 2016 cho sinh viên các khóa hệ chính quy chương trình đại trà, chương trình chất lượng cao, chương trình đặc biệt, chương trình Quốc tế - tại đây

 • Thông báo về việc đăng ký chỗ ở ngoại trú cho sinh viên bậc Đại học hệ chính quy học kỳ cuối, năm 2016 (Học kỳ 1, năm học 2016 - 2017) - tại đây

 • Thông báo về đối tượng và hồ sơ miễn giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy tập trung học kỳ cuối năm 2016 (Học kỳ 1 năm học 2016 - 2017) - tại đây

 • Kế hoạch tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy Học kỳ đầu năm 2016 các khóa 13D, 14D, 15D - tại đây

 • Thông báo về kết quả xử lý đăng ký học và trả nợ học phần học kỳ cuối, năm 2016 đối với sinh viên các khóa đào tạo theo niên chế bậc Cao đẳng hệ chính quy - tại đây

 • Thông báo về việc tổ chức cho sinh viên tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn - tại đây

 • Thông báo về việc thay đổi thời gian xem danh sách dự thi tuyển sinh khóa 12 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy. - tại đây

 • Thông báo về việc làm thủ tục cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất cho sinh viên bậc Đại học khóa 11 (14D) và bổ sung các khóa - tại đây

 • Thông báo về việc nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 - tại đây

 • Thông báo về việc nộp học phí đối với sinh viên Hệ không chính quy - tại đây

 • Thông báo về việc nộp lệ phí ký túc xá học kỳ cuối năm 2016 (học kỳ 1 năm học 2016 - 2017) - tại đây

 • Thông báo thời khóa biểu và Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên năm 2016 - tại đây

 • Quyết định về việc ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Tài chính - Marketing - tại đây

 • Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân - sinh viên 2016 - tại đây

 • Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập Học kỳ II, năm học 2015 - 2016 cho sinh viên Khóa 9 (12D) hệ chính quy tập trung - tại đây

 • Các Quyết định khen thưởng sinh viên khóa 9 - 12D bậc Đại học hệ chính quy, khóa 9 (LTDH9) và khóa 10 (LTDH10) - tại đây

 • Thông báo về việc đăng ký học và thi trả nợ học phần học kỳ cuối, năm 2016 đối với sinh viên các khóa đào tạo theo niên chế bậc Cao đẳng hệ chính quy - tại đây

 • Thông báo về việc nộp học phí khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 đối với sinh viên các khóa bậc Đại học hệ chính quy đào tạo theo học chế tín chỉ - tại đây

 • Kế hoạch mở lớp đào tạo kỹ năng mềm trong học kỳ I năm học 2016 - 2017 (áp dụng cho sinh viên chính quy đại trà tuyển sinh từ năm 2014 trở về trước) - tại đây

 • Thông báo về việc nộp học phí đợt 2 các lớp khóa 11 Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy - tại đây

 • Kế hoạch tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ 2, cả năm học 2015 - 2016 và toàn khóa 12D - tại đây

 • Thông báo về việc nộp học phí học kỳ cuối năm 2016 (học kỳ 1 năm học 2016 - 2017) đối với sinh viên các khóa bậc Đại học hệ chính quy - Chương trình đại trà - tại đây.

 • Thông báo về việc nộp học phí học kỳ cuối năm 2016 (học kỳ 1 năm học 2016 - 2017) đối với sinh viên các khóa thuộc Chương trình chất lượng cao và Chương trình đặc biệt bậc Đại học hệ chính quy - tại đây.

 • Quyết định về việc miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy bổ sung năm học 2015-2016 - tại đây

 • Quyết định mức học phí đối với các chương trình, các khóa và các hệ đào tạo năm học 2016 - 2017 - tại đây

 • Thông báo về việc nộp học phí cho cho học viên khóa 03 (đợt 1) chương trình MBA liên kết giữa trường Đại học Tài chính - Marketing với Trường Đại học Help, Malaysia - tại đây

 • Thông báo về việc nộp học phí đợt 2 học kỳ đầu năm 2016 (học kỳ 2 năm học 2015 - 2016) đối với sinh viên Chương trình Quốc tế khóa 15D - Hêị chính quy - tại đây

 • Quyết định hỗ trợ một phần chi chí học tập cho sinh viên hệ chính quy tập trung đang theo học tại trường, có hộ khẩu thường trú tại 7 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Bến Tre, Sóc Trăng và Kiên Giang - tại đây

 • Thông báo lịch nghỉ hè đối với sinh viên hệ chính quy tập trung năm 2016 - tại đây

 • Thông báo: Danh sách sinh viên được cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2015 - 2016 (Danh sách chính thức) - tại đây

 • Thông báo ý kiến kết luận của Ban Giám hiệu tại Hội nghị công tác sinh viên học kỳ II, năm học 2015 - 2016 - tại đây

 • Thông báo về việc đóng học phí học kỳ II năm học 2015 - 2016 cho sinh viên khóa 2 chương trình Cử nhân Kinh doanh liên kết với Trường ĐH Help, Malaysia - tại đây

 • Thông báo về việc đóng học phí học kỳ II năm học 2015 - 2016 cho sinh viên khóa 1 chương trình Cử nhân Kinh doanh liên kết với Trường ĐH Help, Malaysia - tại đây

 • Quyết định về việc khen thưởng sinh viên đạt thành tích cao trong kỳ thi Olympic Toán sinh viên cấp trường UFM 2016 - tại đây
  Ghi chú: Sinh viên đoạt giải, Nhà trường tổ chức trao giải thưởng vào 15 giờ chiều thứ 6, ngày 08/04/2016. Đề nghị sinh viên đoạt giải vui lòng đến phòng A212 trụ sở chính, 2/4 Trần Xuân Soạn, Quận 7 vào đúng thời gian trên.

 • Thông báo về việc nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương , lễ 30/4 và 01/5/2016 đối với sinh viên, học viên thuộc các hệ đào tạo của nhà trường - tại đây

 • Thông báo về việc làm thủ tục cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất cho sinh viên các khóa trả nợ - tại đây

 • Kế hoạch thực tập và thi tốt nghiệp liên thông Đại học khóa 10 (đợt 1) hình thức vừa làm vừa học - tại đây

 • Kế hoạch thực tập và thi tốt nghiệp bậc Đại học khóa 8 (đợt 1) hình thức vừa làm vừa học - tại đây

 • Thông báo về việc cấp phát chứng chỉ Giáo dục thể chất cho sinh viên khóa 10 (13D) bậc Đại học hệ chính quy và các khóa trả nợ - tại đây

 • Quyết định về việc miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy đợt bổ sung năm học 2015-2016 - tại đây

 • Quyết định về việc Trợ cấp xã hội Học kỳ 2, năm học 2015-2016 cho sinh viên hệ chính quy - tại đây

 • Thông báo về việc nộp học phí đợt 7 các lớp khóa 2 Đào tạo văn bằng Đại học thứ hai hệ chính quy - tại đây 

 • Kế hoạch tổ chức Hội nghị Công tác sinh viên học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 - tại đây
 • Hướng dẫn tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 - tại đây

 • Thông báo lịch nghỉ hè đối với sinh viên hệ chính quy tập trung năm 2017 - tại đây

 • Thông báo về việc cấp phát chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng - An ninh cho sinh viên khóa 11 (14D) bậc Đại học hệ chính quy và các khóa trả nợ - tại đây

 • Kế hoạch tổ chức đánh giá rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 - tại đây

 • Thông báo về việc nộp bổ sung hồ sơ chế độ chính sách cho sinh viên hệ chính quy học kỳ 2, năm học 2015 - 2016 - tại đây

Các tin khác :