[Đăng ngày: 24/12/2017]

CÁC THÔNG BÁO SINH VIÊN CẦN BIẾT

1. Sinh viên xem quyết định tại đây

2. Danh sách sinh viên nhận học bổng qua tài khoản ngân hàng xem danh sách tại đây

3. Danh sách sinh viên nhận học bổng bằng tiền mặt xem danh sách tại đây

Ghi chú:

- Sinh viên kiểm dò danh sách, 10 bạn sinh viên nhận tiền mặt do không có tài khoản ngân hàng vui lòng liên hệ Phòng Kế hoạch Tài chính để nhận lại tiền (Phòng A. 206-Cơ sở 2/4 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7).
Thời gian nhận tiền: từ thứ 2 - ngày 11/12/2017 đến hết ngày 30/12/2017

Ghi chú:

1. Sinh viên vui lòng kiểm tra danh sách và nhận tiền  tại Phòng Kế hoạch Tài chính (Phòng A. 206) Cơ sở 2/4 Trần Xuân Soạn, Quận 7.
2.Thời gian: từ ngày 28/11/2017 đến 30/12/2017.

Ghi chú:

1. Sinh viên vui lòng kiểm tra danh sách và nhận tiền tại Phòng Kế hoạch Tài chính (Phòng A. 206) Cơ sở 2/4 Trần Xuân Soạn, Quận 7.
2. Thời gian: từ ngày 28/11/2017 đến 30/12/2017.

Ghi chú:

1. Sinh viên vui lòng kiểm tra danh sách và nhận tiền  tại Phòng Kế hoạch Tài chính (Phòng A. 206) Cơ sở 2/4 Trần Xuân Soạn, Quận 7.
2.Thời gian: từ ngày 28/11/2017 đến 30/12/2017.

Ghi chú:

1. Sinh viên vui lòng kiểm tra danh sách và nhận tiền  tại Phòng Kế hoạch Tài chính (Phòng A. 206) Cơ sở 2/4 Trần Xuân Soạn, Quận 7.
2.Thời gian: từ ngày 28/11/2017 đến 30/12/2017.

1. Sinh viên vui lòng kiểm tra danh sách và nhận tiền tại Phòng Kế hoạch Tài chính (Phòng A. 206) Cơ sở 2/4 Trần Xuân Soạn, Quận 7.
2.Thời gian: từ ngày 28/11/2017 đến 30/12/2017.
Xem danh sách chính thức tại đây.

Ghi chú: Danh sách sinh viên chính thức được cấp học bổng học kỳ đầu năm 2017 có sự thay đổi so với danh sách kiểm dò. Cụ thể như sau:

1. Khoa Kế toán Kiểm toán: SV Nguyễn Khả Ái lớp 14DAC2 - Điểm HT: 3.26 - Điểm RL: 88 - Xếp loại : Giỏi - Thay cho sinh viên : Phan Thị Thu Hồng lớp 14DKT1 - Điểm HT: 3.20 - Điểm RL: 91 - Xếp loại: Giỏi.

Lý do: SV Nguyễn Khả Ái thay đổi điểm học tập do Giảng viên chấm sót điểm.

2. Khoa Thuế - Hải Quan: SV: Tống Anh Vũ lớp 15DHQ - Điểm HT: 3.24 - Điểm RL: 80 - Xếp loại: Giỏi - Thay cho sinh viên: Lý Quỳnh Như lớp 15DHQ - Điểm HT: 3.21 - Điểm RL:85 - Xếp loại: Giỏi.

Lý do: Trong thời gian xét học bổng SV Tống Anh Vũ chuyển ngành sang lớp 15DNH2 nên lúc xuất dữ liệu học bổng thì hệ thống xếp vào khoa Tài chính Ngân hàng.
Các tin khác :