[Đăng ngày: 22/05/2018]
Ngày 19/5/2018, Trường Đại học Tài chính-Marketing tổ chức tập huấn công tác triển khai tự đánh giá CTĐT. Thành phần tham dự buổi tập huấn gồm có Ban Giám hiệu, lãnh đạo đơn vị, tổ ĐBCL tại các đơn vị thuộc Trường và Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký, các nhóm công tác thuộc Hội đồng. Chủ trì buổi tập huấn là TS. Hoàng Đức Long - Hiệu trưởng và TS. Nguyễn Văn Hiến – Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác ĐBCL của Trường; chịu trách nhiệm tập huấn là ThS. Phạm Thế Vinh – Trưởng phòng Khảo thí - QLCL.Buổi tập huấn đã trình bày đầy đủ các nội dung, quy trình triển khai tự đánh giá CTĐT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời thông tin sơ lược quy trình, thủ tục đăng ký kiểm định và trách nhiệm của Trường sau khi được công nhận chất lượng CTĐT. Qua đó cho thấy công tác tự đánh giá CTĐT là hoạt động thường xuyên, định kỳ 5 năm/lần có vai trò quan trọng trong cải tiến, nâng cao chất lượng CTĐT nói riêng và chất lượng giáo dục của Trường Đại học Tài chính-Marketing nói chung.
Các tin khác :