[Đăng ngày: 10/04/2018]
Ngày 22/3/2018, tại trường Đại học Tài chính Marketing đã diễn ra khóa tập huấn về đánh giá chất lượng cấp chương trình và cấp cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn mới ban hành.


Tới dự khóa tập huấn có đại diện Ban Giám Hiệu nhà Trường – Tiến sĩ Hoàng Đức Long – Hiệu trưởng nhà trường, PGS.TS Phan Đình Nguyên, TS. Nguyễn Văn Hiến, TS Lê Trung Đạo, TS Đặng Thị Ngọc Lan, PGS.TS Phạm Hữu Hồng Thái – Phó Hiệu trưởng nhà trường, lãnh đạo và toàn thể thành viên Tổ Đảm bảo chất lượng ở các đơn vị.


Báo cáo viên TS. Nguyễn Quốc Chính – Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã trình bày một cách đầy đủ về công tác Tự đánh giá chất lượng cấp Cơ sở giáo dục theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học và Tự đánh giá chất lượng cấp chương trình đào tạo theo Thông tư số 04/2016/TT - BGDĐT Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo và các trình độ của giáo dục đại học.  

Khóa tập huấn được thực hiện nghiêm túc mang lại hiệu quả và ý nghĩa thiết thực trong công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục cũng như công tác Kiểm định của Trường trong thời gian tới.
Các tin khác :