[Đăng ngày: 12/12/2011]

Sứ mạng
Xây dựng và phát triển trường Ðại học Tài chính – Marketing thành một trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực, đa cấp độ, và là một trung tâm giáo dục đào tạo trình độ đại học và sau đại học đạt chất lượng quốc gia.

1