[Đăng ngày: 07/01/2018]

Năm 2018

 • Thông báo về việc thực hiện nghiêm thời gian làm việc, hội họp của trường
 • Thư mời viết tham luận Hội thảo "Hội thảo Quốc tế về Kế toán và Tài chính (ICOAF-2018)"
 • Thư mời viết tham luận Hội thảo "Hệ thống giáo dục mở - Tự chủ giáo dục - Hội nhập quốc tế"
 • Thông báo về việc Góp ý kiến Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Trường 
  + Thông báo
  + Bản dự thảo

 • Năm 2017

  1. Kết quả phân loại viên chức 2017
  2. Thông báo số 1647/TB-ĐHTCM V/v: cho sinh viên nghỉ học trước diễn biến của Bão số 16
  3. Mẫu xét tuyển đặc cách giảng viên
   - Mẫu lý lịch 2C
   - Đơn đăng ký dự tuyển

  4. Thông báo về việc tổ chức bộ phận hỗ trợ sinh viên tại cở sở 2C Phổ Quang, Quận Tân Bình và cơ sở Quận 9
    
  5. Thông báo số 1172/TB-ĐHTCM ngày 3 tháng 10 năm 2017 về việc quyết toán tiền vượt giờ, thu nhập tăng thêm của trường Cao đẳng Tài chính - Hải quan (cũ)
  6. Kế hoạch số 1097/KH-ĐHTCM ngày 19 tháng 9 năm 2017 về việc tổ chức tiếp nhận sinh viên trúng tuyển nhập học Khóa 13 - Đào tạo liên thông bậc đại học hệ chính quy năm 2017
  7. Kế hoạch số 872/KH-ĐHTCM ngày 24 tháng 7 năm 2017 về việc Tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ đầu năm 2017 
  8. Công văn số 695/ĐHTCM-TCHC ngày 16 tháng 6 năm 2017 về việc yêu cầu thực hiện nghiêm quy định của Luật Viên chức - tại đây 
  9. Chỉ thị 10-CT/BCSD của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính ngày 28/3/2017 về rà soát, bổ sung quy hoạch lãnh đạo giai đoạn 2016 - 2021 và quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp giai đoạn 2021 - 2026 - tại đây
  10. Quyết định 569/QĐ-BTC ngày 28/03/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế Quy hoạch lãnh đạo, quản lý các cấp thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính - tại đây
  11. Thông báo 505/TB-ĐHTCM ngày 8/5/2017 của Trường Đại học Tài chính - Marketing về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp thuộc Trường giai đoạn 2016-2021 và quy hoạch giai đoạn 2021-2026 - tại đây
  12. Các biểu mẫu dùng cho quy hoạch cán bộ - download tại đây

  • Thông báo về việc lấy ý kiến dự luận 04 cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu (NGND), (NGƯT) lần thứ 14 năm 2017 của Bộ Tài chính - tại đây 

  • Thông báo kết quả xét tặng dạnh hiệu "Nhà giáo Ưu tú" năm 2017 - tại đây

  • Thông báo về việc lấy ý kiến thăm dò dư luận đối với Nhà giáo được giới thiệu xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT năm 2017 - tại đây

  • Phiếu thăm dò dư luận danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2017 - download phiếu tại đây