[Đăng ngày: 19/07/2017]

VĂN BẰNG 1 ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC

Thời gian đào tạo: 4 năm

  • Thông báo số 807/TB-ĐHTCM-TC ngày 12 tháng 07 năm 2017 về việc Thông báo gia hạn thời gian tuyển sinh Khóa 13 (đợt 1) - Bậc Đại học hình thức vừa làm vừa học - tại đây


  1. Thông báo tuyển sinh Khóa 13 - Năm 2017 (đợt 1)  Bậc Đại học hình thức Vừa làm Vừa học mở tại Trường Đại học Tài chính - Marketing - xem thông báo tại đây