[Đăng ngày: 10/04/2017]

CHUYÊN MỤC GIAO BAN ĐỊNH KỲ HÀNG QUÝ

Năm 2017

  • Báo cáo kết quả thực hiện công tác quý I/2017 và dự kiến kế hoạch công tác quý II/2017 - tại đây

  • Ý kiến kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp giao ban công tác quý I/2017 - tại đây


 

Các tin khác :