[Đăng ngày: 24/04/2017]
  • Hướng dẫn thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi tuyển sinh khóa 13 - Đào tạo liên thông bậc đại học hệ chính quy năm 2017 - tại đây

  • Download mẫu hồ sơ sinh viên liên thông đại học khóa 13 - tại đây 


  • Thông báo tuyển sinh khóa 13 - Đào tạo liên thông bậc đại học hệ chính quy năm 2017 - tại đây


  • Kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển sinh khóa 12 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy năm 2016 (Đợt 2) - tại đây