[Đăng ngày: 04/05/2017]
  • Thông báo mời thầu, gói thầu: cung cấp dịch vụ thư quán tại trụ sở chính 2/4 Trần Xuân Soạn, quận 7 - tại đây


  • Thông báo mời thầu, gói thầu: cung cấp, lắp đặt hệ thống máy lạnh (bổ sung) - tại đây

 


 

Các tin khác :