[Đăng ngày: 11/01/2018]
 • Thông báo về việc mời thầu gói thầu: "Cung cấp và lắp đặt 03 phòng học ngoại ngữ" - tại đây 


 • Thông báo về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: "Cung cấp dịch vụ giữ xe cho trường Đại học Tài chính - Marketing tại cơ sở Quận 9" - tại đây


 • Thông báo về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: : "Cung cấp dịch vụ căn tin cho trường Đại học Tài chính - Marketing tại cơ sở Quận 9" - tại đây


 • Thông báo về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: "Cung cấp dịch vụ khai thác sân tennis tại cơ sở Nguyễn Kiệm" - tại đây


 • Thông báo về việc điều chỉnh hồ sơ yêu cầu và gia hạn thời gian đóng thầu, mở thầu gói thầu: "Cung cấp dịch vụ bán hàng căn tin tại cơ sở Quận 9" - tại đây


 • Thông báo về việc mời thầu chào hành cạnh tranh gói thầu: "Cung cấp dịch vụ bán hàng căn tin tại cơ sở Nguyễn Kiệm" - tại đây


 • Thông báo về việc mời thầu chào hành cạnh tranh gói thầu: "Cung cấp dịch vụ bán hàng căn tin tại cơ sở Quận 9" - tại đây


 • Thông báo về việc mời thầu chào hành cạnh tranh gói thầu: "Cung cấp dịch vụ giữ xe 02 bánh tại cơ sở Quận 9" - tại đây


 • Thông báo về việc mời thầu chào hành cạnh tranh gói thầu: "Cung cấp dịch vụ giữ xe 02 bánh tại cơ sở Nguyễn Kiệm" - tại đây


 • Thông báo về việc mời thầu chào hành cạnh tranh gói thầu: "Cung cấp dịch vụ khai thác sân tennis tại cơ sở Nguyễn Kiệm" - tại đây


 • Thông báo về việc mời thầu, đấu thầu rộng rãi trong nước: "Cải tạo phòng học tại cơ sở 02C Phổ Quang" - tại đây


 • Thông báo về việc mời thầu chào hành cạnh tranh gói thầu: "Trang bị ghế Inox cho các phòng học tại cơ sở 02C Phổ Quang" - tại đây 


 • Thông báo về việc mời thầu chào hành cạnh tranh gói thầu: "Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị âm thanh tại cơ sở 02C Phổ Quang" - tại đây 


 • Thông báo về việc gia hạn thời gian đóng thầu, mở thầu gói thầu: "Cung cấp và lắp đặt 02 đường truyền Internet Lease line tại cơ sở 02C Phổ Quang" - tại đây 


 • Thông báo về việc gia hạn thời gian đóng thầu, mở thầu gói thầu: "Cung cấp và lắp đặt hệ thống mạng Wifi tại cơ sở 02C Phổ Quang" -tại đây 


 • Thông báo mời thầu chào hành cạnh tranh gói thầu: Nâng cấp cổng thông tin điện tử trường Đại học Tài chính - Marketing và xây dựng phần mềm kế toán thù lao giảng dạy có tích hợp với phần mềm quản lý đào tạo và quản lý nhân sự - tại đây


 • Thông báo lần 2 về việc bán thanh lý tài sản đã qua sử dụng năm 2016 - tại đây