[Đăng ngày: 31/01/2018]

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2018


  1. Liên thông Đại học hình thức Vừa làm vừa học từ trình độ Trung cấp - tại đây 

  2. Liên thông Đại học hình thức Vừa làm vừa học từ Cao đẳng - tại đây 

 


 

Các tin khác :