[Đăng ngày: 04/09/2017]

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC


  1. Liên thông Đại học hình thức Vừa làm vừa học từ Trung cấp Chuyên nghiệp - tại đây

  2. Liên thông Đại học hình thức Vừa làm vừa học từ Trung cấp nghề - tại đây

  3. Liên thông Đại học hình thức Vừa làm vừa học từ Cao đẳng chuyên nghiệp - tại đây

  4. Liên thông Đại học hình thức Vừa làm vừa học từ Cao đẳng nghề - tại đây

 


 

Các tin khác :