[Đăng ngày: 11/02/2017]

TÀI LIỆU CHUNG VỀ KIỂM ĐỊNH


 • 06-07-15 Kế hoạch xây dựng ngân hàng câu hỏi thi 2015 - 2016 - tại đây


 • 06-07-15 Qui định Xây dựng Ngân hàng câu hỏi thi - tại đây


 • 01-06-15 Công văn: V/v Công tác đảm bảo & Kiểm định chất lượng CĐ ĐH & TCCN năm 2015, 2016 - tại đây


 • 01-01-14 Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên - tại đây


 • 01-01-14 Nội dung tập huấn Tự đánh giá Chất lượng giáo dục từ ngày 5 đến 7-11-2014

  1. Kỹ thuật thu thập thông tin minh chứng

  2. Kỹ thuật viết báo cáo tự đánh giá

   • Ví dụ mẫu phân tích tiêu chí 2-5-5-6-2014 - tại đây

   • Ví dụ mẫu phiếu đánh giá tiêu chí 2-5-5-6-2014 - tại đây

   • Ví dụ mẫu báo cáo tiêu chí 2-5-5-6-2014 - tại đây

   • Hướng dẫn viết báo cáo tiêu chí tiêu chuẩn tự đánh giá 01-11 - tại đây


 • 01-01-14 Văn bản pháp quy và hướng dẫn tự đánh giá trường Đại học

  1. Chỉ thị 46 về tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục - tại đây

  2. Công văn 462 hướng dẫn tự đánh giá chất lượng giáo dục - tại đây

  3. Công văn 527 hướng dẫn sử dụng tiiêu chí đánh giá trường Đại học - tại đây

  4. Văn bản hợp nhất Quyết định 65 và thông tư 37 - tại đây


 • 25-12-13 Thông báo rà soát giáo trình, đề thi năm 2013 - tại đây


 • 25-12-13 Mẫu: B/c Tình hình biên soạn giáo trình phục vụ giảng dạy, học tập - tại đây


 • 10-05-13 Công văn: V/v Góp ý Quy định khảo sát ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của Giảng viên - tại đây


 • 10-05-13 Dự thảo Quy định về khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học đối với hoạt động giảng dạy của Giảng viên - tại đây


 • 10-05-13 Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến nhà tuyển dụng lao động và sinh viên sắp tốt nghiệp năm học 2012 - 2013 - tại đây


 • 10-05-13 Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của Giảng viên HK2 năm học 2012 - 2013 - tại đây


 • 10-05-13 Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến học viên Cao học về hoạt động giảng dạy của Giảng viên năm học 2012 - 2013 - tại đây


 • 29-11-12 Danh sách nhóm khảo sát 12-13 - tại đây


 • 29-11-12 Kế hoạch khảo sát sinh viên HK1 năm học 2012 - 2013 - tại đây


 • 29-11-12 Nhóm nhập liệu 2012 - 2013 - tại đây


 • 29-11-12 Nhóm xử lý dữ liệu 12-13 - tại đây


 • 29-11-12 Quy trình lấy ý kiến sinh viên 2012 - 2013 - tại đây


 • 29-11-12 Thông báo khảo sát sinh viên HK1 năm học 2012 - 2013 - tại đây


 • 18-10-12 Thông báo triển khai T10 - 2012 - tại đây


 • 18-10-12 Thông báo Báo cáo CSDL 2008 - 2012 - tại đây


 • 18-10-12 Thông báo họp nhóm Tự đánh giá T8-2012 - tại đây


 • 18-10-12 Thông báo họp nhóm Tự đánh giá T7-2012 - tại đây


 • 18-10-12 Thông báo Chương trình làm việc với Cục Khảo thí - tại đây


 • 18-10-12 Thông báo khảo sát sinh viên - tại đây


 • 11-09-12 Cơ sở dữ liệu - Phòng Công tác sinh viên - tại đây


 • 11-09-12 Cơ sở dữ liệu - Phòng KHTC - tại đây


 • 11-09-12 Cơ sở dữ liệu - Phòng QLĐT - tại đây


 • 11-09-12 Cơ sở dữ liệu - Phòng QLKH - tại đây


 • 11-09-12 Cơ sở dữ liệu - Phòng QTTB - tại đây


 • 11-09-12 Cơ sở dữ liệu - Phòng TCHC - tại đây


 • 11-09-12 Cơ sở dữ liệu - Thư viện - tại đây


Các tin khác :