Sep
20

Sáng ngày 17/9/2022, tại Học viện Cán bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành Đoàn - Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực Đại học - Cao đẳng - Trung cấp, công tác Hội và phong trào sinh viên Thành phố năm học 2021 - 2022 và triển khai các nội dung năm học 2022- 2023.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Nguyên, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Ban Thanh niên Trường học Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố đại diện cho Ban Thường vụ Thành Đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố phát biểu nhận định những vấn đề còn hạn chế trong năm học 2021 - 2022, đồng thời triển khai các nội dung trọng tâm, định hướng công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh niên - sinh viên Thành phố trong năm học 2022 - 2023.

Đồng chí Nguyễn Đức Nguyên - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Ban Thanh niên Trường học Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố đại diện cho Ban Thường vụ Thành Đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố phát biểu tại hội nghị

Cũng tại Hội nghị, nhiều mô hình, giải pháp tiêu biểu của các cơ sở Đoàn Hội được chọn phát biểu tham luận bao gồm : “Giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của Đoàn - Hội” của Đoàn trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; “Giải pháp nâng cao sức khỏe tâm thần cho sinh viên” Hội Sinh viên trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh; “Giải pháp kết nối, vận động các nguồn lực hỗ trợ trong đẩy mạnh các hoạt động xây dựng văn hóa thưởng thức trong sinh viên” của Đoàn trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG-HCM.

Đồng chí Phan Thị Thanh Phương - Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, sáng tạo, hiệu quả của các cơ sở Đoàn, Hội trong năm học 2021 - 2022 đồng thời gợi mở, đặt hàng, định hướng nhiều vấn đề cần tập trung, triển khai hiệu quả trong năm học 2022 - 2023.

Đồng chí Phan Thị Thanh Phương - Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố phát biểu.

Nhân dịp này, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Thành Đoàn, Hội Sinh viên Thành phố đã khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh niên, sinh viên năm học 2021 - 2022, khen thưởng chuyên đề các nội dung đã triển khai trong năm học trong đó Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trường Đại học Tài chính – Marketing đã vinh dự nhận được các khen thưởng:

- Về phía Hội sinh viên trường:

+ Bằng khen cuả Hội sinh viên thành phố Khen thưởng chương trình Hội Sinh viên các trường Đại học – Cao đẳng hỗ trợ các Liên đội Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố

+ Bằng khen của Hội sinh viên Thành phố tại Giải chạy trực tuyến Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

+ Bằng khen của Trung ương Hội sinh viên khen tặng cho 31 đơn vị xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học 2021 – 2022

- Về phía Đoàn trường:

+ Bằng khen của Thành Đoàn khen tặng cho 17 đơn vị xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học 2021 – 2022

17 đơn vị xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học 2021 – 2022 nhận bằng khen Thành Đoàn

Khen thưởng chương trình Hội Sinh viên các trường Đại học – Cao đẳng hỗ trợ các Liên đội Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố

Bằng khen của Trung ương Hội sinh viên khen tặng cho 31 đơn vị xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học 2021 – 2022

Khen thưởng cá nhân, tập thể đạt thành tích cao tại Giải chạy trực tuyến Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

Tiến Khôi
Hình ảnh: Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh