May
30

Ngày 28/5/2022, trường Đại học Tài chính – Marketing tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Hoàng Thị Hạnh ngành Tài chính – Ngân hàng theo hình thức trực tiếp và trực tuyến để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh covid-19.

Theo đó, nghiên cứu sinh Hoàng Thị Hạnh bảo vệ luận án với đề tài: “Nghiên cứu tác động của nợ công, tham nhũng đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia trên thế giới” với người hướng dẫn khoa học là TS. Đặng Thị Ngọc Lan và PGS.TS Diệp Gia Luật.

PGS.TS Phạm Tiến Đạt, Chủ tịch Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường

Hội đồng đánh giá các luận án là một công trình khoa học được thực hiện một cách nghiêm túc, có nhiều đóng góp mới có giá trị khoa học và thực tiễn. Các kết quả nghiên cứu của luận án được đúc kết từ nguồn số liệu của các đề tài/dự án do chính NCS chủ trì hoặc tham gia thực hiện. Kết quả nghiên cứu của luận án đã được công bố trên các tạp chí khoa học có uy tín.

Sau phần nhận xét, đánh giá của các thành viên Hội đồng và phần trả lời câu hỏi, Hội đồng chấm luận án cấp trường đã họp kín và thông qua quyết nghị đánh giá luận án với 100% phiếu nhất trí tán thành. Đề nghị các nghiên cứu sinh tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung luận án theo quyết nghị của Hội đồng và các ý kiến đánh giá, góp ý của các thành viên Hội đồng.

PGS.TS Diệp Gia Luật (trái) và TS. Đặng Thị Ngọc Lan (phải) hướng dẫn khoa học cho nghiên cứu sinh Hoàng Thị Hạnh

Hồng Quân