Đại học Tài chính – Marketing TP. Hồ Chí Minh: Nghiêm túc thực hiện Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương

(TBTCO) - Theo Đảng ủy và Ban Giám hiệu Trường đại học Tài chính – Marketing TP. Hồ Chí Minh, việc thực hiện triển khai học tập các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đang được đơn vị thực hiện nghiêm túc, quyết liệt.

Back To Top