Lễ tuyên dương, khen thưởng Đội tuyển “Olympic kinh tế lượng, ứng dụng” và Võ Vovinam UFM

Ngày 30/8/2018, Trường Đại học Tài chính – Marketing long trọng tổ chức Lễ Tuyên dương, khen thưởng giảng viên, sinh viên đạt thành tích cao trong Hội thi khoa học sinh viên toàn quốc “Olympic kinh tế lượng và ứng dụng” lần thứ III năm 2018 và giải võ “Vovinam học sinh – sinh viên Đông Nam Bộ” lần thứ I năm 2018.

Back To Top