[Thông báo] Tuyển chọn GƯƠNG MẶT TRUYỀN THÔNG UFM

Nhằm phục vụ cho Công tác truyền thông Tuyển sinh 2018, Trung tâm Tuyển sinh và quan hệ doanh nghiệp thông báo Tuyển chọn Gương mặt truyền thông UFM. Đây là những gương mặt xuất hiện trên các ấn phẩm truyền thông của Nhà trường phục vụ cho công tác tuyển sinh cũng như các hoạt động Quảng bá khác. Thông tin chi tiết...

Back To Top