Hội thảo “Thành tựu và thách thức của thị trường tài chính Việt Nam sau 10 năm gia nhập WTO”

10 năm qua, kể từ khi trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực và quan trọng, thể hiện qua các lĩnh vực: Tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài, cán cân xuất, nhập khẩu…Và để nhìn nhận lại chặng đường đã đi qua cũng như trao đổi, thảo luận, đưa ra các giải pháp mang tính khoa học, thực tiễn nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển hơn nữa của thị trường tài chính, Trường Đại học Tài chính – Marketing dưới sự chủ trì của Khoa Tài chính – Ngân hàng đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Thành tựu và thách thức của thị trường tài chính Việt Nam sau 10 năm gia nhập WTO” vào ngày 24/11/2018 vừa qua.

Hội thảo giới thiệu chương trình học tập trực tuyến – WRA

Ngày 12/12/2018, Trường Đại học Tài chính – Marketing đã tổ chức Hội thảo giới thiệu chương trình học tập trực tuyến – WRA với sự tham dự của đại diện đến từ Tổ chức Wiley, lãnh đạo Nhà trường cùng đông đảo các giảng viên, nghiên cứu sinh đang tham gia giảng dạy và nghiên cứu tại trường.


Hội thảo chặng đường 60 năm hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh – Thành tựu và bài học kinh nghiệm.

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp trong công tác quản lý, giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh, ngày 12/12/2018, Trường Đại học Tài chính – Marketing tổ chức Hội thảo chặng đường 60 năm hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh – Thành tựu và bài học kinh nghiệm.

Hội thảo quốc gia: “Đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách Nhà nước cho giáo dục ở Việt Nam”.

Ngày 24/5/2019, Trường ĐH Tài chính – Marketing và Học viện Tài chính tổ chức Hội thảo quốc gia: “Đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách Nhà nước cho giáo dục ở Việt Nam” với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo 2 trường cùng đông đảo đại biểu, chuyên gia, giảng viên Khoa Tài chính – Ngân hàng, Kế toán...

Back To Top