Hội thảo “Thành tựu và thách thức của thị trường tài chính Việt Nam sau 10 năm gia nhập WTO”

10 năm qua, kể từ khi trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực và quan trọng, thể hiện qua các lĩnh vực: Tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài, cán cân xuất, nhập khẩu…Và để nhìn nhận lại chặng đường đã đi qua cũng như trao đổi, thảo luận, đưa ra các giải pháp mang tính khoa học, thực tiễn nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển hơn nữa của thị trường tài chính, Trường Đại học Tài chính – Marketing dưới sự chủ trì của Khoa Tài chính – Ngân hàng đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Thành tựu và thách thức của thị trường tài chính Việt Nam sau 10 năm gia nhập WTO” vào ngày 24/11/2018 vừa qua.

Back To Top