Hội thảo giới thiệu chương trình học tập trực tuyến – WRA

Ngày 12/12/2018, Trường Đại học Tài chính – Marketing đã tổ chức Hội thảo giới thiệu chương trình học tập trực tuyến – WRA với sự tham dự của đại diện đến từ Tổ chức Wiley, lãnh đạo Nhà trường cùng đông đảo các giảng viên, nghiên cứu sinh đang tham gia giảng dạy và nghiên cứu tại trường.


Back To Top