Bế mạc Khảo sát chính thức 2 chuyên ngành Thạc sĩ tại UFM.

Sau gần 4 ngày làm việc tập trung, chặt chẽ và chu đáo, đợt Khảo sát chính thức Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng và Quản trị kinh doanh trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Tài chính – Marketing đã kết thúc với buổi Lễ Bế mạc được diễn ra vào ngày 27/7/2019 vừa qua.

Khảo sát sơ bộ 3 chương trình đào tạo Đại học Chất lượng cao tại UFM.

Ngày 31/7/2019, Trường Đại học Tài chính – Marketing đã đón tiếp đoàn Đánh giá ngoài thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh) đến Khảo sát sơ bộ Kiểm định chất lượng cấp chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành Ngân hàng, Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị Marketing trình độ đại học. Đoàn đánh giá ngoài (ĐGN) do PGS.TS Nguyễn Hồng Sinh, PGS.TS Đinh Đức Anh Vũ và ThS. Lâm Tưởng Thoại làm trưởng đoàn.

Khai mạc Khảo sát chính thức Đánh giá chất lượng 3 chương trình đào tạo Chất lượng cao tại UFM.

Sáng ngày 13/8/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (KĐCLGD-ĐHQGHCM) đã phối hợp với Trường Đại học Tài chính – Marketing tổ chức khai mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 3 chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành Ngân hàng, Quản trị Marketing và Quản trị kinh doanh tổng hợp trình độ đại học tại Trường Đại học Tài chính – Marketing theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ban hành theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

UFM hoàn thành đánh giá ngoài 3 chuyên ngành Chất lượng cao trình độ Đại học.

Sáng ngày 16/8/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (KĐCLGD-ĐHQGHCM) đã phối hợp với Trường Đại học Tài chính – Marketing (UFM) tổ chức Bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 3 chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành Ngân hàng, Quản trị Marketing và Quản trị kinh doanh tổng hợp trình độ đại học tại Trường Đại học Tài chính – Marketing theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ban hành theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Back To Top