UFM tổ chức Lễ Công bố quyết định và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục 5 chương trình đào tạo.

Ngày 08/01/2020, Trường Đại học Tài chính – Marketing đã cùng phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Tp.HCM tổ chức Lễ Công bố quyết định và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục 2 chương trình đào tạo chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh trình độ Thạc sĩ và 3 chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị Marketing và Ngân hàng

Back To Top