Trường ĐH Tài chính – Marketing: Vì sao các chương trình liên kết quốc tế của Nhà trường ngày càng trở nên “hot” ?

Trường ĐH Tài chính – Marketing đã thực hiện việc liên kết đào tạo và đưa vào đào tạo tại UFM kể từ năm 2013, do chương trình còn mới, nhiều gia đình vẫn còn e ngại chưa gửi con vào học. Nhiều người có suy nghĩ rằng chương trình này chỉ dành cho thí sinh “trượt đại học chính quy, nhà có điều kiện...

Back To Top