Feb
20

Sau 5 ngày làm việc, ngày 18/02/2023, Đoàn đánh giá ngoài thuộc Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục – ĐHQG Tp.HCM đã kết thúc đợt công tác tại trường Đại học Tài chính – Marketing (UFM). Cùng ngày, buổi lễ bế mạc cũng đã được tổ chức trọng thể với sự tham dự của các thành viên đoàn đánh giá, lãnh đạo nhà trường và tập thể cán bộ giảng viên, người lao động, sinh viên nhà trường.

[VIDEO https://youtu.be/j1a6TgEcfyQ]


PGS.TS Trần Thị Hồng, Trưởng đoàn Đánh giá ngoài trình bày báo cáo tại chương trình

Báo cáo trong buổi lễ bế mạc, PGS.TS Trần Thị Hồng, Trưởng đoàn Đánh giá ngoài và các thầy cô trong đoàn đánh giá ngoài đã trình bày sơ bộ kết quả mà Đoàn đã tiến hành nghiên cứu Báo cáo tự đánh giá và hồ sơ minh chứng, trực tiếp phỏng vấn tại các phòng, ban, khoa, trung tâm cũng như tại phòng phỏng vấn độc lập với tất cả các đối tượng có liên quan trong đợt kiểm định chất lượng vừa qua.

Theo đó, Đoàn đã chỉ rõ những điểm mạnh cũng như những mặt còn hạn chế của 25 tiêu chuẩn làm cơ sở để kiểm định chất lượng giáo dục, bao gồm: Tầm nhìn sứ mạng; Tổ chức và quản lý; Chương trình đào tạo; Hoạt động đào tạo; Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên; Người học; Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ; Hoạt động hợp tác quốc tế; Thư viện, trang thiết bị học và cơ sở vật chất; Tài chính và quản lý tài chính. Trên cơ sở đó, Đoàn đánh giá đã đưa ra những kiến nghị để nhà trường có phương hướng khắc phục cho phù hợp với từng tiêu chí đánh giá trong thời gian sắp tới.

Cũng tại buổi lễ, PGS.TS Phạm Tiến Đạt, Hiệu trưởng nhà trường đánh giá cao sự nghiêm túc, chuyên nghiệp của đoàn đánh giá ngoài và ghi nhận năm ngày làm việc thật sự hiệu quả, chuyên tâm của các thành viên trong đoàn. Thầy Hiệu trưởng cũng thay mặt nhà trường gửi lời cảm ơn đến đoàn kiểm định khi đã có những đóng góp thật sự thiết thực và lấy đó làm cơ sở để nhà trường thực hiện những điều chỉnh cho phù hợp với các tiêu chí, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của nhà trường.


PGS.TS Phạm Tiến Đạt, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại buổi Lễ


PGS.TS Lê Ngọc Quỳnh Lam, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐHQG TP.HCM phát biểu tại buổi Lễ

Đánh giá ngoài là một trong những công tác quan trọng, kiểm định được chất lượng giáo dục của nhà trường có phù hợp với Bộ tiêu chuẩn chung của Bộ Giáo dục và đào tạo hay không, từ đó làm cơ sở để đánh giá được chất lượng đào tạo của trường. Tại UFM, đoàn đánh giá ngoài có đợt đánh giá sơ bộ vào ngày 10/01/2023 trước khi bước vào đợt đánh giá chính thức từ ngày 14 đến ngày 18/02/2023. Dự thảo báo cáo đầy đủ sẽ được Đoàn đánh giá dự kiến gửi về Nhà trường vào ngày 17/03/2023 và hoàn thành báo cáo đánh giá ngoài chính thức vào ngày 14/04/2023.Hồng Quân, Thành Nam