Sở Khoa học và Công nghệ  tỉnh Đắk Nông công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh đối với đề tài do TS. Nguyễn Văn Hiến làm chủ nhiệm  
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh đối với  đề tài do TS. Lê Trung Đạo làm chủ nhiệm  
Hội đồng đánh giá cấp cơ sở đề tài tỉnh Khánh Hòa.  
THÔNG TIN HỘI THẢO KHOA HỌC TẠI TỈNH KHÁNH HÒA  
Kế hoạch tổ chức thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2020  
Quyết định ban hành Quy định về hoạt động NCKH của giảng viên  
Danh sách đề tài nghiệm thu 6 tháng đầu năm 2019  
Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở nghiệm thu năm 2018  
Danh sách đề tài NCKH cấp cơ sở nghiệm thu năm 2017  
Thông tin đề tài NCKH tỉnh Khánh Hòa năm 2018  
Back To Top