BÁO CÁO  KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2020.  
Báo cáo kết quả công tác quý III/2019 và kế hoạch công tác quý IV/2019.  
Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm  và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019.  
Báo cáo kết quả công tác quý II/2019 và kế hoạch công tác quý III/2019.  
Báo cáo kết quả công tác quý I/2019 và kế hoạch công tác quý II/2019.  
BÁO CÁO  KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2019.  
Giao ban quý.  
  • 20/07/2017

Giao ban quý.

Báo cáo thực hiện công tác quý và dự kiến kế hoạch quý sau  
Thông báo ý kiến kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp giao ban công tác quý  
Back To Top