Quyết định số 295/QĐ-ĐHTCM ngày 23/01/2019 về việc khen, thưởng sinh viên đạt thành tích cao tại cuộc thi  
Quyết định số 294/QĐ-ĐHTCM ngày 23/01/2019 về việc khen, thưởng sinh viên đạt thành tích cao tại cuộc thi  
Quyết định số 2330 ngày 18/12/2018 về việc khen, thưởng sinh viên đạt thành tích cao môn Vovinam nội dung đối kháng cá nhân tại Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á lần thứ 19 năm 2018  
Quết định số 2112/QĐ-ĐHTCM ngày 09/11/2018 về việc khen, thưởng sinh viên đạt thành tích cao tại giải  
Danh sách sinh lớp chất lượng cao khoa Marketing được tặng giấy khen năm học 2012 - 2013  
Danh sách sinh viên lớp chất lượng cao khoa Quản trị kinh doanh được khen thưởng năm học 2012 - 2013  
Danh sách sinh viên lớp chất lượng cao khoa Tài chính ngân hàng được khen thưởng năm học 2012 - 2013  
Quyết định tặng giấy khen cho sinh viên các lớp chất  lượng cao hệ chính quy năm học 2012 - 2013  
Back To Top