THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP KHAI HẢI QUAN K117 Khai giảng tháng 06/2019  
Thông báo chiêu sinh lớp khai hải quan khóa K116 - Tháng 4/2019  
Lịch học lớp Khai hải quan K114 (tối 2-4-6 Tháng 2/2019)