Thông báo v/v Xác nhận trình độ lý luận chính trị  
Thông báo Tuyển sinh đi học tại Mông Cổ diện Hiệp định năm 2021  
Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tại Hội nghi trực tuyến Giáo dục Đại học năm 2021  
Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 về công tác pháp chế  
Quyết định Thành lập Ban vận động quyên góp, ủng hộ, tiếp nhận, điều phối trang thiết bị học trực tuyến cho học sinh  
Kế hoạch Công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của ngành Giáo dục năm học 2021-2022  
Phát động Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021  
Chương trình phối hợp công tác giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm học 2021 - 2022  
Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chuẩn đánh giá kết quả thực hiện công việc  
Thông báo v/v hỗ trợ tiền ở KTX cho sinh viên nội trú do ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19 học kỳ giữa, năm 2021  
Back To Top