Thông báo tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19  
Thông báo v/v đăng ký tham gia các nhóm nghiên cứu mạnh  
Thông tin về việc triển khai đăng ký học TS theo Đề án 89  
Thông báo v/v tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19  
[Thông báo] Tạm hoãn Ngày hội tuyển dụng - JOB FAIR UFM 2021  
  • 04/05/2021

[Thông báo] Tạm hoãn Ngày hội tuyển dụng - JOB FAIR UFM 2021

Trường Đại học Tài chính - Marketing thông báo tạm hoãn tổ chức Ngày hội tuyển dụng - JOB FAIR UFM 2021 do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19

Thông báo v/v Tiếp Tục Tăng Cường Các Biện Pháp Phòng Chống Dịch Bệnh COVID-19  
Thông báo v/v bán thanh lý tài sản năm 2021 - Đợt 1  
Kế hoạch tổ chức Ngày hội tuyển dụng tích hợp UFM năm 2021  
Kế hoạch  triển khai xây dựng đề án vị trí việc làm  trường Đại học Tài chính - Marketing  giai đoạn 2021 - 2023  
Thông báo v/v không tổ chức họp mặt cán bộ hưu trí sau Tết Nguyên đán 2021  
Back To Top