Lớp Bổ sung kiến thức pháp luật hải quan cho nhân viên đại lý hải quan  
Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo nghiệp vụ KHQ K122  
Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo Khai hải quan K120  
Thông báo chiêu sinh khóa 119  
Thông báo chiêu sinh lớp KHQ K118  
Thông báo chiêu sinh đào tạo nghiệp vụ khai hải quan THÁNG 3/2019 (Khóa K115)  
  • 01/03/2019
  • LT

Thông báo chiêu sinh đào tạo nghiệp vụ khai hải quan THÁNG 3/2019 (Khóa K115)

THÔNG BÁO CHIÊU SINH THÁNG 3/2019

Mời các bạn theo dõi nội dung bài viết. Hãy đăng ký lớp sớm nhất để nhận được ưu đãi học phí từ trung tâm.

Thông báo chiêu sinh khóa đào tào nhân viên thủ tục hải quan K114  
THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN K113  
THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN – K108 ( NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN)  
Thông báo chiêu sinh lớp thực hành khai báo Thuế khóa 1/2018