Thông báo chiêu sinh lớp Khai hải quan K134  
Thông báo tổ chức đào tạo trực tuyến lớp bổ sung kiến thức PLHQ K13  
thông báo lùi thời gian tổ chức đào tạo trực tuyến lớp bổ sung kiến thức PLHQ K12  
Thông báo chiêu sinh lớp Khai hải quan K133  
Khóa đào tạo bổ sung kiến thức pháp luật Hải quan K12/2021  
Tổ chức khóa đào tạo bổ sung kiến thức pháp luật hải quan  cho nhân viên đại lý hải quan K10   ​  
Thông báo chiêu sinh lớp Khai hải quan K132  
Khóa đào tạo bổ sung kiến thức pháp luật Hải quan K9/2021  
Thông báo chiêu sinh lớp Khai hải quan K126  
Khóa đào tạo bổ sung kiến thức pháp luật Hải quan T7/2020