Thông báo mời thầu  
Thông báo bán đấu giá tài sản năm 2021  
Thông báo bán đấu giá tài sản.  
Thông báo mời thầu “Mua sắm nội thất mô phỏng phòng thực hanh du lịch” hạng mục “Khu thực hanh mô phỏng nhà hàng – Khách sạn”.  
Thông báo số 553/TB-ĐHTCM ngày 29/05/2020 về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá.  
Thông báo số 540/TB-ĐHTCM ngày 27/5/2020 về kết quả lựa chọn tổ chức gói thầu cung cấp dịch vụ bán đấu giá tài sản.  
Thông báo số 442/TB-ĐHTCM ngày 13/05/2020 về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá.  
Thông báo số 1796/TB-ĐHTCM-KHTC ngày 16/10/2019 về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá.  
Thông báo mời thầu “Tổ chức tour thực hành nghề nghiệp 2 tại Vũng Tàu cho sinh viên bậc đại học, chương trình đại trà, bộ môn Khách sạn – Nhà hàng học kỳ cuối năm 2019”.  
Thông báo mời thầu “Tổ chức tour thực hành nghề nghiệp tại Phan Thiết cho sinh viên bậc đại học, chương trình đại trà, bộ môn Khách sạn – Nhà hàng học kỳ cuối năm 2019”.  
Back To Top