Thông báo mời thầu “Tổ chức tour thực hành nghề nghiệp tại Phan Thiết cho sinh viên bậc đại học, chương trình đại trà, bộ môn Khách sạn – Nhà hàng học kỳ cuối năm 2019”.  
Thông báo mời thầu “Tổ chức tour thực hành nghề nghiệp tại Tiền Giang – Cà Mau – Cần Thơ cho sinh viên bậc đại học, chương trình đại trà, bộ môn Du lịch - Lữ hành học kỳ cuối năm 2019”.  
Thông báo mời thầu “Tổ chức tour thực hành nghề nghiệp tại Nha Trang – Đà Lạt cho sinh viên bậc đại học, chương trình đại trà, bộ môn Du lịch - Lữ hành học kỳ cuối năm 2019”.  
Thông báo mời thầu “Cung cấp bản quyền Microsoft Office 365 cho trường Đại học Tài chính – Marketing năm 2019”.  
Thông báo mời thầu “Cung cấp và lắp đặt đường truyền Internet cho các cơ sở trường Đại học Tài chính – Marketing”.  
Thông báo mời thầu “Photo, in ấn tài liệu năm 2019 trường Đại học Tài chính – Marketing”  
Thông báo mời thầu “Cung cấp giấy vệ sinh và túi rác cho trường Đại học Tài chính – Marketing năm 2019”  
Thông báo mời thầu  
Thông báo mời thầu  
Thông báo mời thầu  
Back To Top