Thông báo số 1796/TB-ĐHTCM-KHTC ngày 16/10/2019 về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá.  
Thông báo mời thầu “Tổ chức tour thực hành nghề nghiệp 2 tại Vũng Tàu cho sinh viên bậc đại học, chương trình đại trà, bộ môn Khách sạn – Nhà hàng học kỳ cuối năm 2019”.  
Thông báo mời thầu “Tổ chức tour thực hành nghề nghiệp tại Phan Thiết cho sinh viên bậc đại học, chương trình đại trà, bộ môn Khách sạn – Nhà hàng học kỳ cuối năm 2019”.  
Thông báo mời thầu “Tổ chức tour thực hành nghề nghiệp tại Tiền Giang – Cà Mau – Cần Thơ cho sinh viên bậc đại học, chương trình đại trà, bộ môn Du lịch - Lữ hành học kỳ cuối năm 2019”.  
Thông báo mời thầu “Tổ chức tour thực hành nghề nghiệp tại Nha Trang – Đà Lạt cho sinh viên bậc đại học, chương trình đại trà, bộ môn Du lịch - Lữ hành học kỳ cuối năm 2019”.  
Thông báo mời thầu “Cung cấp bản quyền Microsoft Office 365 cho trường Đại học Tài chính – Marketing năm 2019”.  
Thông báo mời thầu “Cung cấp và lắp đặt đường truyền Internet cho các cơ sở trường Đại học Tài chính – Marketing”.  
Thông báo mời thầu “Photo, in ấn tài liệu năm 2019 trường Đại học Tài chính – Marketing”  
Thông báo mời thầu “Cung cấp giấy vệ sinh và túi rác cho trường Đại học Tài chính – Marketing năm 2019”  
Thông báo mời thầu  
Back To Top