Thông báo số 885/TB-ĐHTCM-QLĐT ngày 20/05/2019 về việc miễn áp dụng thời hạn giá trị đối với chứng chỉ tin học văn phòng quốc tế MOS cấp độ Specialist (Ms.Word, Ms.Excel).  
Thông báo số 880/TB-ĐHTCM-QLĐT ngày 20/05/2019 về lịch thi Giáo dục quốc phòng và an ninh (đợt học 7) học kỳ giữa, năm 2019.  
Thông báo số 839/TB-ĐHTCM ngày 11/06/2019 về việc bổ sung hồ sơ phát hành Thẻ sinh viên – Thẻ liên kết với ngân hàng BIDV đối với sinh viên các khóa 15D, 16D, 17D, 18D, C16, C17, 18C, LTĐH 13 và 14.  
Thông báo số 832/TB-ĐHTCM ngày 10/06/2019 về việc cấp phát chứng chỉ Giáo dục thể chất cho sinh viên các khóa bậc Đại học hệ chính quy về trả nợ.  
Thông báo số 808/TB-ĐHTCM-KHTC ngày 05/06/2019 về việc nộp học phí học kỳ 2 đối với học viên Cao học khóa 13 Tây Nam Bộ (mở tại An Giang).  
Thông báo số 716/TB-ĐHTCM ngày 24/05/2019 về lịch nghỉ hè đối với sinh viên hệ chính quy tập trung năm 2019.  
Quyết định số 986/QĐ-ĐHTCM ngày 22/05/2019 về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy trường Đại học Tài chính – Marketing.  
Thông báo số 686/TB-ĐHTCM-KHTC ngày 19/05/2019 về việc nộp tiền Ký túc xá – Học kỳ hè năm 2019.  
Điều lệ số 560/ĐL-ĐHTCM-HTT ngày 03/05/2019 về hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2018 (Đợt 6,7,8 năm 2019).  
Kế hoạch số 561/KH-ĐHTCM-HTT ngày 03/05/2019 về việc tổ chức hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2018 (Đợt 6,7,8 năm 2019).  
Back To Top