Thông báo v/v hoãn triển khai xét tuyển giảng viên năm 2021  
Phiếu đăng ký dự tuyển và mẫu sơ yếu lý lịch dành cho ứng viên tham gia xét tuyển giảng viên năm 2021  
Thông báo xét tuyển giảng viên năm 2021  
Thông báo v/v công nhận trúng tuyển viên chức và mời ký hợp đồng làm việc  
Quyết định v/v phê duyệt kết quả xét tuyển giảng viên kỳ 2 năm 2020  
Thông báo về điểm xét tuyển giảng viên kỳ 2 năm 2020  
Lịch thực hành giảng dạy xét tuyển giảng viên kỳ 2 năm 2020  
Thông báo v/v tuyển nhân viên  
Thông báo v/v triệu tập ứng viên tham dự thực hành giảng dạy (vòng 2)  
Thông báo v/v thay đổi địa chỉ giao dịch của Trường  
Back To Top