LỊCH PHÂN BỔ THỰC HÀNH GIẢNG DẠY XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH GIẢNG VIÊN NĂM 2018 – ĐỢT 2  
Thông báo số 1603/TB-HĐXTĐC ngày 9/11/2018 về việc triệu tập ứng viên tham dự kiểm tra, sát hạch xét tuyển đặc cách giảng viên năm 2018.  
Thông báo tuyển dụng Giảng viên UFM đợt 2 năm 2018  
Thông báo về việc trúng tuyển viên chức và ký hợp đồng làm việc.  
Thông báo tuyển dụng Giảng viên UFM đợt 1 năm 2018  
Back To Top