[Thông báo] Tuyển sinh Cao đẳng hệ chính quy năm 2019 (Đợt 4)  

[Thông báo] Tuyển sinh Cao đẳng hệ chính quy năm 2019 (Đợt 4)

Trường Đại học Tài chính - Marketing thông báo Tuyển sinh trình độ cao đẳng hệ chính quy năm 2019 (Đợt 4)

[Kết quả] Thi liên thông đại học Khóa 15 - năm 2019 (Đợt 1)  
[Thông báo] Tuyển sinh Khóa 15 - Đào tạo liên thông Đại học chính quy Đợt 2 năm 2019  
  • 16/09/2019

[Thông báo] Tuyển sinh Khóa 15 - Đào tạo liên thông Đại học chính quy Đợt 2 năm 2019

[Thông báo] Tuyển sinh Khóa 15 - Đào tạo liên thông Đại học chính quy Đợt 2 năm 2019

[Thông báo] Xét tuyển bổ sung Bậc Cao đẳng CLC hệ chính quy 2019  
  • 04/09/2019

[Thông báo] Xét tuyển bổ sung Bậc Cao đẳng CLC hệ chính quy 2019

[Thông báo] Xét tuyển bổ sung Bậc Cao đẳng CLC hệ chính quy 2019

[Thông báo] Phân bổ phòng thi tuyển sinh Liên thông CQ khóa 15 - 2019  
  • 04/09/2019

[Thông báo] Phân bổ phòng thi tuyển sinh Liên thông CQ khóa 15 - 2019

[Thông báo] Phân bổ phòng thi tuyển sinh Liên thông CQ khóa 15 - 2019

[Thông báo] Thời gian, Địa điểm và Danh sách dự thi Liên thông CQ Khóa 15 - 2019  
  • 04/09/2019

[Thông báo] Thời gian, Địa điểm và Danh sách dự thi Liên thông CQ Khóa 15 - 2019

[Thông báo] Thời gian, Địa điểm và Danh sách dự thi Liên thông CQ Khóa 15 - 2019

[Kết quả] Xét tuyển đợt 2 bậc Cao đẳng chương trình Chất lượng cao năm 2019 và Thủ tục nhập học  

[Kết quả] Xét tuyển đợt 2 bậc Cao đẳng chương trình Chất lượng cao năm 2019 và Thủ tục nhập học

Trường Đại học Tài chính - Marketing thông báo [Kết quả] Xét tuyển đợt 2 bậc Cao đẳng chương trình Chất lượng cao năm 2019 và Thủ tục nhập học

[Thông báo] Lịch ôn thi liên thông khóa 15 đợt 1  
  • 15/08/2019

[Thông báo] Lịch ôn thi liên thông khóa 15 đợt 1

[Thông báo] Lịch ôn thi liên thông khóa 15 đợt 1

Hướng dẫn nhập học cho thí sinh trúng tuyển trình độ Đại học hệ chính quy năm 2019 (Thí sinh xét tuyển bằng điểm thi THPT quốc gia)  
Thông báo Trúng tuyển chương trình Liên kết quốc tế đối với thí sinh không trúng tuyển đại học hệ chính quy 2019  

Thông báo Trúng tuyển chương trình Liên kết quốc tế đối với thí sinh không trúng tuyển đại học hệ chính quy 2019

Thông báo Trúng tuyển chương trình Liên kết quốc tế đối với thí sinh không trúng tuyển đại học hệ chính quy 2019

Back To Top