[Thông báo] Thời gian, địa điểm thi tuyển sinh khóa 15 Liên thông chính quy Đợt 2 - 2019  
  • 08/01/2020

[Thông báo] Thời gian, địa điểm thi tuyển sinh khóa 15 Liên thông chính quy Đợt 2 - 2019

[Thông báo] Thời gian, địa điểm thi tuyển sinh khóa 15 Liên thông chính quy Đợt 2 - 2019

[Thông báo] Lịch ôn thi tuyển sinh Liên thông đại học chính quy Khóa 15 đợt 2  
  • 23/12/2019

[Thông báo] Lịch ôn thi tuyển sinh Liên thông đại học chính quy Khóa 15 đợt 2

[Thông báo] Lịch ôn thi tuyển sinh Liên thông đại học chính quy Khóa 15 đợt 2

[Thông báo] Gia hạn nộp Hồ sơ Tuyển sinh liên thông Đợt 2 - 2019  
  • 27/11/2019

[Thông báo] Gia hạn nộp Hồ sơ Tuyển sinh liên thông Đợt 2 - 2019

[Thông báo] Gia hạn nộp Hồ sơ Tuyển sinh liên thông Đợt 2 - 2019

[Thông báo] Tuyển sinh Cao đẳng hệ chính quy năm 2019 (Đợt 4)  

[Thông báo] Tuyển sinh Cao đẳng hệ chính quy năm 2019 (Đợt 4)

Trường Đại học Tài chính - Marketing thông báo Tuyển sinh trình độ cao đẳng hệ chính quy năm 2019 (Đợt 4)

[Kết quả] Thi liên thông đại học Khóa 15 - năm 2019 (Đợt 1)  
[Thông báo] Tuyển sinh Khóa 15 - Đào tạo liên thông Đại học chính quy Đợt 2 năm 2019  
  • 16/09/2019

[Thông báo] Tuyển sinh Khóa 15 - Đào tạo liên thông Đại học chính quy Đợt 2 năm 2019

[Thông báo] Tuyển sinh Khóa 15 - Đào tạo liên thông Đại học chính quy Đợt 2 năm 2019

[Thông báo] Xét tuyển bổ sung Bậc Cao đẳng CLC hệ chính quy 2019  
  • 04/09/2019

[Thông báo] Xét tuyển bổ sung Bậc Cao đẳng CLC hệ chính quy 2019

[Thông báo] Xét tuyển bổ sung Bậc Cao đẳng CLC hệ chính quy 2019

[Thông báo] Phân bổ phòng thi tuyển sinh Liên thông CQ khóa 15 - 2019  
  • 04/09/2019

[Thông báo] Phân bổ phòng thi tuyển sinh Liên thông CQ khóa 15 - 2019

[Thông báo] Phân bổ phòng thi tuyển sinh Liên thông CQ khóa 15 - 2019

[Thông báo] Thời gian, Địa điểm và Danh sách dự thi Liên thông CQ Khóa 15 - 2019  
  • 04/09/2019

[Thông báo] Thời gian, Địa điểm và Danh sách dự thi Liên thông CQ Khóa 15 - 2019

[Thông báo] Thời gian, Địa điểm và Danh sách dự thi Liên thông CQ Khóa 15 - 2019

[Kết quả] Xét tuyển đợt 2 bậc Cao đẳng chương trình Chất lượng cao năm 2019 và Thủ tục nhập học  

[Kết quả] Xét tuyển đợt 2 bậc Cao đẳng chương trình Chất lượng cao năm 2019 và Thủ tục nhập học

Trường Đại học Tài chính - Marketing thông báo [Kết quả] Xét tuyển đợt 2 bậc Cao đẳng chương trình Chất lượng cao năm 2019 và Thủ tục nhập học

Back To Top