Bản tin Sức trẻ UFM số 2 năm 2020 – Toàn cảnh phòng chống dịch COVID-19 tại UFM.  
Thông báo số 299/TB-ĐHTCM ngày 24/03/2020 về việc sinh viên không đến Trường và tiếp tục tổ chức học trực tuyến do tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.  
Công văn phổ biến và hướng dẫn khai báo sức khoẻ tự nguyện để phòng, chống dịch Covid-19  
[Tư vấn trực tuyến 2020] Số 08: Quản trị kinh doanh - Học để làm SẾP?!  
[Tư vấn trực tuyến 2020] Số 07: Bất động sản và Thẩm định giá.  
[Tư vấn trực tuyến 2020] Số 06: Chương trình Quốc tế và Liên kết quốc tế.  
Thông báo số 221/TB-ĐHTCM ngày 05/03/2020 về việc sinh viên không đến Trường và tiếp tục tổ chức học trực tuyến do tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.  
[Tư vấn trực tuyến 2020] Số 05: Marketing là gì?  
Hướng dẫn về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học và ký túc xá.  
Thông báo số 193/TB-ĐHTCM ngày 28/02/2020 về việc sinh viên không đến Trường và tiếp tục tổ chức học trực tuyến do tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.  
Back To Top