Tình hình sử dụng phòng học tuần 03 năm 2020 (từ ngày 13/01/2020-19/01/2020)  
Tình hình sử dụng phòng học tuần 02 năm 2020 (từ ngày 06/01/2020-12/01/2020)  
Tình hình sử dụng phòng học tuần 01 năm 2020 (từ ngày 29/12/2019-05/01/2020)  
Tình hình sử dụng phòng học tuần 52 năm 2019 (từ ngày 23/12/2019-29/12/2019)  
Tình hình sử dụng phòng học tuần 51 năm 2019 (từ ngày 16/12/2019-22/12/2019)  
Tình hình sử dụng phòng học tuần 50 năm 2019 (từ ngày 09/12/2019-15/12/2019)  
Tình hình sử dụng phòng học tuần 49 năm 2019 (từ ngày 02/12/2019-08/12/2019)  
Tình hình sử dụng phòng học tuần 48 năm 2019 (từ ngày 25/11/2019-01/12/2019)  
Tình hình sử dụng phòng học tuần 47 năm 2019 (từ ngày 18/11/2019-24/11/2019)  
Tình hình sử dụng phòng học tuần 46 năm 2019 (từ ngày 11/11/2019-17/11/2019)  
Back To Top