Tình hình sử dụng phòng học tuần 38 năm 2020 (từ ngày 14/9-20/9/2020)  
Tình hình sử dụng phòng học tuần 37 năm 2020 (từ ngày 07/9-13/9/2020)  
Tình hình sử dụng phòng học tuần 36 năm 2020 (từ ngày 31/8-08/9/2020)  
Tình hình sử dụng phòng học tuần 35 năm 2020 (từ ngày 24/8-30/8/2020)  
Tình hình sử dụng phòng học tuần 34 năm 2020 (từ ngày 17/8-23/8/2020)  
Tình hình sử dụng phòng học tuần 33 năm 2020 (từ ngày 10/8-16/8/2020)  
Tình hình sử dụng phòng học tuần 32 năm 2020 (từ ngày 03/8-09/8/2020)  
Tình hình sử dụng phòng học tuần 31 năm 2020 (từ ngày 27/7-02/8/2020)  
Tình hình sử dụng phòng học tuần 30 năm 2020 (từ ngày 20/7-26/7/2020)  
Tình hình sử dụng phòng học tuần 29 năm 2020 (từ ngày 13/7-19/7/2020)  
Back To Top