[Tuyển sinh 2024] UFM chia sẻ thông tin hữu ích tại các Ngày hội Tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp tại TP.HCM

[Tuyển sinh 2024] UFM chia sẻ thông tin hữu ích tại các Ngày hội Tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp tại TP.HCM

Thông tin dành cho người học

Tôi hứa sẽ nỗ lực không ngừng, kế thừa, phát huy những thành quả mà các thế hệ cán bộ, giảng viên của Nhà trường đã đạt được trong thời gian qua, tiếp tục hướng tới những mục tiêu mới, phát huy hiệu quả các nguồn lực nội tại để triển khai thực hiện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

PGS. TS. Phạm Tiến Đạt
Hiệu trưởng

Sự kiện sắp diễn ra

Chưa có sự kiện mới.