Bộ Tư lệnh TP.HCM tới thăm UFM nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Dân quân tự vệ Việt Nam

Bộ Tư lệnh TP.HCM tới thăm UFM nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Dân quân tự vệ Việt Nam

Thông tin dành cho người học

Tôi hứa sẽ nỗ lực không ngừng, kế thừa, phát huy những thành quả mà các thế hệ cán bộ, giảng viên của Nhà trường đã đạt được trong thời gian qua, tiếp tục hướng tới những mục tiêu mới, phát huy hiệu quả các nguồn lực nội tại để triển khai thực hiện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

PGS. TS. Phạm Tiến Đạt
Hiệu trưởng