PGS.TS Phạm Tiến Đạt

Chịu trách nhiệm toàn bộ các mặt về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Tài chính - Marketing trước pháp luật, trước Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, và trước Hội đồng trường.

Phân công công việc cho các Phó Hiệu trưởng, chỉ đạo các Phó Hiệu trưởng giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực các Phó Hiệu trưởng phụ trách.

Xem chi tiết
TS. Lê Trung Đạo
Phó Hiệu trưởng

Trực tiếp phụ trách: Phòng Quản lý đào tạo, Phòng Công tác sinh viên, Phòng Công nghệ thông tin, Phòng Quản lý Ký túc xá, Viện Đào tạo thường xuyên, Trung tâm Tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp, Trạm Y tế, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Khoa Thuế - Hải quan, Khoa Thẩm định giá - Kinh doanh Bất động sản, Khoa Kinh tế - Luật, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Lý luận chính trị, Khoa Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất.


TS. Nguyễn Văn Hiến
Phó Hiệu trưởng

Trực tiếp phụ trách: Phòng Quản lý khoa học, Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Phòng Quản trị thiết bị, Thư viện, Viện Đào tạo sau đại học, Viện Đào tạo quốc tế; Viện Nghiên cứu Kinh tế ứng dụng; Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Marketing, Khoa Du lịch, Khoa Thương mại, Khoa Công nghệ thông tin.