Thông tin liên hệ

778 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

Điện thoại: 028 38726789

W Website Tuyển sinh: https://tuyensinh.ufm.edu.vn

CLB Tư vấn Tuyển sinh và Hướng nghiệp UFM

Fanpage Tuyển sinh: https://www.facebook.com/tuyensinhufm

Group Thông tin Tuyển sinh

Hỗ trợ kỹ thuật: https://www.facebook.com/phamtrinhufm

Điện thoại Tư vấn Tuyển sinh: 028 37720406 | 028 37720407

Email Tuyển sinh: tuyensinh@ufm.edu.vn

Nếu có góp ý với Nhà trường

Vui lòng điền đầy đủ các thông tin bên dưới. Những mục có () là bắt buộc.