Jun
24

Trường Đại học Tài chính - Marketing tổ chức Lễ Đón nhận Giấy công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục của 11 chương trình đào tạo trình độ đại học vào lúc 8g30 ngày 25/6/2022 tại Hội trường lầu 7, Cơ sở Quận 7 - TP.HCM. Các ngành được kiểm định: Ngành Quản trị Nhà hàng và dịch vụ ăn uống; Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Ngành Quản trị khách sạn; Ngành Ngôn ngữ Anh; Ngành Kế toán; Ngành Marketing; Ngành Tài chính – Ngân hàng; Ngành Bất động sản; Ngành Hệ thống thông tin quản lý; Ngành Kinh doanh quốc tế; Ngành Quản trị kinh doanh