May
20

Chương trình Tư vấn trực tuyến Tuyển sinh và Hướng nghiệp - Road to UFM 2022 lên sóng trực tiếp số 12 vào lúc 19g00, ngày 20/5/2022 trên các nền thảng số của Trường.

Chương trình kỳ này sẽ giới thiệu ngành Hệ thống thông tin quản lý: chương trình đào tạo, vị trí việc làm, tố chất người làm nghề, giải đáp thắc mắc...