Feb
17

Ghi chú: sinh viên đăng nhập tài khoản cá nhân trên website https://uis.ufm.edu.vn vào mục Thời Khóa biểu để xem lịch cụ thể.

Khóa luận tốt nghiệp: xem danh sách phân công.

Thực tập cuối khóa: xem danh sách phân công.