Jul
29

Sáng ngày 29/7/2022, Đảng ủy Trường Đại học Tài chính – Marketing đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2022, sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của đồng chí Đỗ Thị Hà, UVTV, Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy Khối ĐH, CĐ TP.HCM; đồng chí Đặng Thùy Khánh Vân, Trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy Khối ĐH, CĐ TP.HCM; đồng chí Hồ Thủy Tiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Chi ủy các chi bộ trực thuộc và toàn thể các đảng viên thuộc Đảng bộ trường. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Đồng chí Hồ Thủy Tiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu Khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Hồ Thủy Tiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Trường đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn Đảng bộ thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 và triển khai có hiệu quả nhiệm vụ chính trị năm 2022. Trong đó, công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ viên chức, người lao động của Trường; nâng cao chất lượng đào tạo tiếp tục được Đảng ủy và lãnh đạo Nhà trường quan tâm chỉ đạo quyết liệt; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, quyết tâm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số để mang lại kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhà trường; Công tác bảo vệ chính trị nội bộ tiếp tục được Đảng ủy và lãnh đạo Trường quan tâm, chỉ đạo sát sao, trong đó đặc biệt tăng cường đoàn kết nội bộ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng văn hóa công sở.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hiệp, Phó Bí thư Đảng ủy báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Báo cáo tóm tắt kết quả công tác Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022, đồng chí Nguyễn Xuân Hiệp, Phó Bí thư Đảng ủy Trường cho biết, nhìn chung tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Trường ổn định, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nội bộ các đơn vị thuộc Trường về cơ bản ổn định, đoàn kết; cán bộ, đảng viên xác định rõ trách nhiệm của mình theo từng vị trí trên các lĩnh vực công tác được giao. Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối ĐH-CĐ Tp.HCM; Đảng ủy Trường đã tập trung chỉ đạo các chi ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị với những nội dung cụ thể phù hợp với đặc điểm, tình hình và gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Việc đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khoá XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Trường. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Trường luôn có ý thức xây dựng đơn vị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, phát huy được truyền thống tốt đẹp của Bộ Nội vụ, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, có ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022, Đảng ủy Trường tiếp tục lãnh đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch, chương trình, mục tiêu công tác năm 2022, đặc biệt là tập trung triển khai tổ chức Chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng, triển khai đề án chuyển đổi số; bám sát các nhiệm vụ chuyên môn được giao theo kế hoạch công tác năm 2022.

Đồng chí Hồ Thủy Tiên và đồng chí Nguyễn Xuân Hiệp chủ trì Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, ĐUV, Trưởng phòng Công tác sinh viên Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Các đại biểu tham dự phát biểu ý kiến tại Hội nghị


Hội nghị được tổ chức trực tuyến trên nền tảng MS Teams để toàn thể Đảng viên trong trường tham gia

Đồng chí Đỗ Thị Hà phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đại biểu đại diện các chi ủy trực thuộc Đảng ủy Trường đã tham gia đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Đảng ủy Trường Đại học Tài chính – Marketing.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Hà, UVTV, Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy ĐH, CĐ TP.HCM đề nghị Đảng ủy Trường cần tập trung làm tốt các nhiệm vụ như Tập trung làm tốt công tác chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động trong Trường; tiếp tục chỉ đạo sát sao đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc, toàn diện nhiệm vụ chính trị; Trong công tác xây dựng Đảng cần triển khai toàn diện các chủ trương, đặc biệt chú ý đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa”; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo đúng quy định của Đảng, quy trình chặt chẽ, mở rộng ra giám sát thường xuyên, lựa chọn những vấn đề cần thiết để kiểm tra, kịp thời nhắc nhở, chỉnh đốn các đảng bộ, chi bộ làm chưa tốt; Tập trung chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội các chi bộ trực thuộc.

Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy Trường đã công bố Quyết định hợp nhất chi bộ sinh viên 1, sinh viên 2 và thành lập 4 chi bộ sinh viên mới để đảm bảo số lượng đảng viên sinh hoạt theo đúng điều lệ Đảng.

Đồng chí Hồ Thủy Tiên trao quyết định tới chi ủy của 4 chi bộ sinh viên

Hồng Quân, Thành Nam