Nov
15

Sáng ngày 11/11/2022, Trường Đại học Tài chính – Marketing cùng phối hợp với Học viện Tài chính, Trường Đại học Tài chính – Kế toán và Trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề: “Tài chính - Kế toán thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển nhanh và bền vững lần thứ 4”. Hội thảo diễn ra dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tham dự Hội thảo trực tiếp có sự hiện diện của GS.TS Robert Durand, Trường Đại học Curtin, Australia; GVCC.TS Nguyễn Đào Tùng, Chủ tịch hội đồng Trường, Học viện Tài chính; TS Bùi Thị Yến Linh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Kế toán (Quảng Ngãi); ThS. Đỗ Văn Trường, Giám đốc Trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính; PGS.TS. Hồ Thủy Tiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch hội đồng Trường, Trường Đại học Tài chính – Marketing; PGS.TS. Phạm Tiến Đạt, Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Marketing; TS. Lê Trung Đạo, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Marketing. Cùng sự hiện diện của đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp hợp tác, các nhà khoa học trong và ngoài trường.

Tham dự Hội thảo trực tuyến tại các điểm cầu, điểm cầu Học viện Tài chính có sự hiện diện của NGND.PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính; Giám Đốc Học viện; NGƯT.PGS.TS Trương Thị Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; NGƯT.PGS.TS Nguyễn Vũ Việt, Phó Giám đốc Học viện. Tại điểm cầu Trường Đại học Tài chính – Kế toán (Quảng Ngãi) có sự hiện diện của TS. Lê Xuân Lãm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường. Tại điểm cầu Trường bồi dưỡng Cán bộ Tài chính có sự hiện diện của PGS.TS Nhữ Trọng Bách, Phó Giám đốc. Điểm cầu trường UCSI (Malaysia) có sự hiện diện của TS. Hafiz Muhammad Ali.

GVCC.TS Nguyễn Đào Tùng, Chủ tịch hội đồng Trường, Học viện Tài chính phát biểu đề dẫn Hội thảo

Hội thảo diễn ra với 3 phiên với nhiều nội dung được triển khai.

Tại phiên toàn thể, Hội thảo đã lắng nghe bài tham luận Can We Make Good Financial Decisions? The Answer is Probably “No” (Chúng ta có thể dưa ra quyết định tài chính đúng đắn hay không: Câu trả lời có lẽ là “Không”) do GS. TS. Robert Durand (Curtin University, Australia) trình bày.

Tác giả đề cập đến các Giả thuyết thị trường hiệu quả - Thị trường xử lý thông tin rất tốt bằng cách thay đổi giá để phản ánh kỳ vọng và thông tin. Tác giả chỉ ra sự chuyển dịch từ trường phái truyền thống sang trường phái tài chính hành vi. Tác giả chỉ ra tâm lý, các yếu tố sinh học di truyền và tính cách có tác động đến những quyết định tài chính. Sự tương quan giữa 5 loại hình tính cách (Cảm xúc tiêu cực, hướng ngoại, cởi mở để trải nghiệm, tính dễ chịu, và sự tận tâm) và sự thay đổi của giá cả cũng được nghiên cứu và kết quả là sự tựi tin thái quá và phản ứng thái quá tác động đến các quyết định đầu tư trong thị trường ngoại hối. Ngoài ra tác giả cũng nhìn nhận rằng, tính cách hướng ngoại và và nhạy cảm thường có xu hướng dẫn đát đến hiện tượng bong bóng giá. Cuối cùng tác giả kết luận lại là đặc điểm sinh học và tâm lý học của mỗi cá nhân tác động đến chúng ta và dễ dẫn dắt chung ta đến những quyết định sai lầm. Trong phần thảo luận, tác giả đã giải đáp thỏa đáng các thắc mắc của khách mời.

Câu hỏi làm thế nào để làm đi tác động tiêu cực của tính cách đến quyết định đầu tư và kinh doanh. Tác giả đã nhấn mạnh rằng, tính cách chi phối trong các quyết định của tài chính cá nhân được đưa ra bởi các nhà đầu tư, nên chính vì vậy nó rất khó có thể thay đổi, và chính vì điều này, tác giả đề nghị cần tận dụng các ý kiến chuyên gia và các tổ chức uy tính trước khi đưa ra cac quyết định. Về tác động của tính cách trên những quyết định tài chính của doanh nghiệp, tác giả đã trình bày rằng có rất nhiều yếu tố tác động, nên cần có tập hợp tất cả cách chỉ số cần thiết và tham khảo cách nhận định của chuyên gia để có giải pháp phù hợp.

Câu hỏi làm sao để có thể đảm bảo rằng các y kiến chuyên gia đưa ra là phù hợp để vận dụng trong đưa ra quyết định, tác giả đã trích dẫn nghiên cứu để chỉ ra rằng tính cách cũng chi phối cách các nhà phân tích tư vấn đưa ra lời khuyên cho các nhà đầu tư. Tác giả còn đưa ra kết quả của nghiên cứu là các nhà phân tích tài chính có tính cách lạc quan và tự tin thường bám trụ với nghề lâu hơn và có xu hướng không quan tậm đến sự chính xác. Và từ đó, tác giả nhấn mạnh rằng, nhà đầu tư cần cẩn trọng để lựa chọn các phân tích chính xác và uy tín.

Với câu hỏi mối quan hệ giữa các nhân tố khác và giá cả thị trường. và cách để tránh tác động của tính cách trên các quyết định đầu tư, tác giả đã trả lời rằng khi đưa ra các quyết định tài chính, nhà kinh doanh cần phải nhận thức rất rõ thế giới tài chính bị chi phối bởi các nhân tố đa chiều, nên chính vì vậy, khi đầu tư, cần có sự nhận thức rõ về sự đa dạng của các nhân tốt chi phối và loại bỏ đi các giả định chủ quan.

Chủ tọa phiên toàn thể: Từ trái sang, GVCC.TS Nguyễn Đào Tùng, PGS.TS Hồ Thủy Tiên, ThS. Đỗ Văn Trường

Với phiên thứ 2 (phiên thảo luận), Hội thảo chia thành 3 phòng với các chủ đề khác nhau.

Room 1: Tài chính và phát triển kinh tế tư nhân

Chủ tọa Room 1, từ trái qua TS. Trần Hoàng Vũ, PGS.TS Hồ Thủy Tiên (Trưởng Chair), PGS.TS Phạm Thị Thanh Hòa

 • Các bài trình bày:
 • Bài 1: THE ROLE OF FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS OF VIETNAMESE PHARMACEUTICAL ENTERPRISES

Tác giả: TS Nguyễn Đào Tùng, TS Nguyễn Hữu Tân (Học viện Tài chính)

 • Bài 2: EFFECTS OF BANK CREDIT ON THE PRIVATE SECTOR - EXPERIMENTAL EVIDENCE IN VIETNAM

Tác giả: PGS.TS Phạm Tiến Đạt, PGS.TS Phan Thị Hằng Nga, ThS Nguyễn Xuân Dũng (Trường Đại học Tài chính – Marketing)

 • Bài 3: DEVELOPMENT OF CORPORATE BOND MARKET IN VIETNAM

Tác giả: TS Vũ Ngọc Anh, TS Nguyễn Thùy Linh (Học viện Tài chính)

 • Bài 4: FACTORS AFFECTING CREDIT RISK: AN EMPIRICAL EVIDENCE IN VIETNAM’S COMMERCIAL BANKS

Tác giả: ThS. Nguyễn Xuân Bảo Châu, Nguyễn Hùng Minh Trung, Đặng Thị Hồng Đào, Đào Việt Đức, Đới Sỹ Hoàng Anh (Trường Đại học Tài chính – Marketing)

Room 2: Kế toán và phát triển kinh tế tư nhân

Chủ tọa Room 2, TS Nguyễn Thị Hồng Vân (Trưởng Chair), ThS Thái Trần Vân Hạnh

 • Các bài trình bày:
 • Bài 1: SOCIAL RESPONSIBILITY ACCOUNTING OF STEEL COMPANIES LISTED ON THE VIETNAM STOCK MARKET – SITUATION AND POLICY RECOMMENDATION

Tác giả: ThS Phạm Minh Đức, TS Trần Thanh Thu, TS Hồ Quỳnh Anh, ThS Hoàng Thi Kim Ưng, ThS Hoàng Mỹ Linh (Học viện Tài chính)

 • Bài 2: THE IMPACT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITIES ON EARNINGSS MANAGEMENT: EVIDENCE FROM VIETNAM

Tác giả: TS Ngô Nhật Phương Diễm, NCS Đoàn Thị Thu Thủy (Trường Đại học Tài chính – Marketing, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM)

 • Bài 3: THE ROLES OF ACCOUNTANTS AND THE INFORMATION QUALITY WITH PERFORMANCE – AN EMPIRICAL STUDY IN SMALL AND MEDIUM HOTELS

Tác giả: ThS. NCS Phan Thị Thùy Nga, ThS Nguyễn Thị Hồng Oanh, ThS Nguyễn Thị Minh Tâm (Trường Đại học Tài chính – Kế toán)

 • Bài 4: THE CHANGE OF BANKS STOCK PRICE:  THE 4 WAVES OF THE COVID-19 PANDEMIC CONTEXT IN VIETNAM

Tác giả: PGS.TS Phan Thị Hằng Nga, ThS Phạm Minh Tiến, Nguyễn Thị Thảo, Trương Xuân Nguyên (Trường Đại học Tài chính – Marketing)

Room 3: Kinh tế

Chủ tọa Room 3, PGS.TS Huỳnh Thị Thu Sương (Trưởng Chair), TS. Trần Thanh Thu, PGS.TS Đặng Văn Mỹ

 • Các bài trình bày:
 • Bài 1: THE THRESHOLD OF SHADOW ECONOMY FOR ECONOMIC GROWTH IN ASEAN COUNTRIES

Tác giả: PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Linh, ThS Thái Duy Tùng, ThS Nguyễn Thị Thương, TS Bùi Ngọc Toản (Trường Đại học Tài chính – Marketing, Trường Đại học Công nghiệp TPHCM)

 • Bài 2: FACTORS AFFECTING EMPLOYEES’ CREATIVITY AT SMES IN QUANG NGAI PROVINCE, VIETNAM

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Lệ Huyền, Nguyễn Thị Như Mai,

 • Nguyễn Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Phụng, Nguyễn Thị Phương Tú, Trần Thị Thanh Thanh (Trường Đại học Tài chính – Kế toán)
 • Bài 3: CUSTOMER SATISFACTION TOWARDS THE DEVELOPMENT OF SPECIALIZED SUPERMARKETS IN THE CONTEXT OF DIGITAL ECONOMY

Tác giả: TS Nguyễn Thị Nhung, ThS Nguyễn Linh Phương, TS Nguyễn Thị Phương Ngọc, TS Lê Thu Hương (Học viện Tài chính, Trường ĐH Tài chính – Kế toán, Trường ĐH Tài chính – Ngân hàng Hà Nội)

 • Bài 4: THE IMPACT OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY APPLICATIONS ON THE COMPETITIVENESS OF VIETNAMESE COMMERCIAL BANKS IN THE DIGITAL AGE

Tác giả: TS Phạm Thủy Tú, ThS Đặng Nguyễn Phương Thảo (Trường Đại học Tài chính – Marketing)

Chủ tọa phiên 3, PGS.TS Trần Nguyễn Ngọc Anh Thư, TS. Lê Trung Đạo, PGS.TS Phạm Thị Thanh Hòa

Cuối cùng, tại phiên tổng kết và bế mạc, Hội thảo cũng đã lắng nghe bài tham luận Promoting Sustainable Banking Performance through Financial Inclusion in Rising Economic Powers (Thúc đẩy hiệu quả hoạt động ngân hàng bền vững thông qua sự hòa nhập tài chính vào các cường quốc kinh tế đang lên) do diễn giả TS. Hafiz Muhammad Ali (UCSI, Malaysia) trình bày.

Nghiên cứu của tác giả tập trung tìm hiểu mối liên hệ giữa chính sách toàn diện và phát triển bền vững của ngân hàng. Dựa vào các thông số từ dữ liệu kình tế của các nền kinh tế mới nổi thông qua nguồn từ “Quỹ tiền tệ thế giới và Phát triển chính sách toàn cầu”, và áp dụng các kỹ thuật ước tính (Kiểm định phụ thuộc chéo, Kỹ thuật đồng liên kết dữ liệu bảng, Độ co giãn trong dài hạn, Phương pháp kiểm định nhân quả không đồng nhất, và Ước lượng tác động dài hạn hồi quy), tác giả đã khẳng định sự áp dụng chính sách toàn diện làm tăng ROA, ROE, và NIM của các ngân hàng, sự chênh lệch tiền gửi cho vay của ngân hàng và sự ổn định tài chính  cũng cho thấy mối quan hệ tích cực đến khả năng sinh lời của ngân hàng tại các nền kinh tế mới nổi, và từ đó đưa ra lời khuyên để đảm bảo mối quan hệ tích cực giữa chính sách toàn diện và phát triển các hoạt đông ngân hàng cũng như tăng trưởng lợi nhuận, ví dụ như, tang sự phủ song hệ thống ATM, phát triển các chi nhánh khu vực nông thôn, tạo điều kiện tiếp cận tín dụng cho cá nhân có thu nhấp thấp, xay dựng chính sách cho vay cho các doanh nghiệp mới vừa và nhỏ, và duy trì chính sách tài chính ổn định. Ngoài ra tác giả đả giải đáp các câu hỏi đưa ra của khách mời.

Câu hỏi liên quan đến giải pháp toàn diện để đảm bảo sự sinh lợi của hoạt động ngân hàng, tác giả nhìn nhận, cần có sự thẩm định khả năng hoàn vốn cho các trường hợp thu nhập thấp và đối tượng yếu thế, ngoài ra cần có chính sách toàn diện cho lĩnh vực ngân hàng để đảm bảo các hoạt động ngân hàng sẽ đượ tiếp cạn toàn diện bở đa dạng các đối tượng.

Cũng tại phiên tổng kết, Hội thảo đã trao giải “Best Paper” tới 7 bài viết xuất sắc trong số hơn 120 bài được duyệt đăng trong Kỷ yếu Hội thảo và hơn 170 bài viết gửi về Hội thảo lần này. Bao gồm:

 1. Bài: THE ROLE OF FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS OF VIETNAMESE PHARMACEUTICAL ENTERPRISES

Tác giả: TS Nguyễn Đào Tùng, TS Nguyễn Hữu Tân (Học viện Tài chính)

 1. Bài: EFFECTS OF BANK CREDIT ON THE PRIVATE SECTOR - EXPERIMENTAL EVIDENCE IN VIETNAM

Tác giả: PGS.TS Phạm Tiến Đạt, PGS.TS Phan Thị Hằng Nga, ThS Nguyễn Xuân Dũng (Trường Đại học Tài chính – Marketing)

 1. Bài: SOCIAL RESPONSIBILITY ACCOUNTING OF STEEL COMPANIES LISTED ON THE VIETNAM STOCK MARKET – SITUATION AND POLICY RECOMMENDATION

Tác giả: ThS Phạm Minh Đức, TS Trần Thanh Thu, TS Hồ Quỳnh Anh, ThS Hoàng Thi Kim Ưng, ThS Hoàng Mỹ Linh (Học viện Tài chính)

 1. Bài: THE IMPACT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITIES ON EARNINGSS MANAGEMENT: EVIDENCE FROM VIETNAM

Tác giả: TS Ngô Nhật Phương Diễm, NCS Đoàn Thị Thu Thủy (Trường Đại học Tài chính – Marketing, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM)

 1. Bài: THE ROLES OF ACCOUNTANTS AND THE INFORMATION QUALITY WITH PERFORMANCE – AN EMPIRICAL STUDY IN SMALL AND MEDIUM HOTELS

Tác giả: ThS. NCS Phan Thị Thùy Nga, ThS Nguyễn Thị Hồng Oanh, ThS Nguyễn Thị Minh Tâm (Trường Đại học Tài chính – Kế toán)

 1. Bài: CUSTOMER SATISFACTION TOWARDS THE DEVELOPMENT OF SPECIALIZED SUPERMARKETS IN THE CONTEXT OF DIGITAL ECONOMY

Tác giả: TS Nguyễn Thị Nhung, ThS Nguyễn Linh Phương, TS Nguyễn Thị Phương Ngọc, TS Lê Thu Hương (Học viện Tài chính, Trường ĐH Tài chính – Kế toán, Trường ĐH Tài chính Ngân hàng Hà Nội)

 1. Bài: THE IMPACT OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY APPLICATIONS ON THE COMPETITIVENESS OF VIETNAMESE COMMERCIAL BANKS IN THE DIGITAL AGE

Tác giả: TS Phạm Thủy Tú, ThS Đặng Nguyễn Phương Thảo (Trường Đại học Tài chính – Marketing)

Một số hình ảnh khác tại Hội thảo tại các điểm cầu:

Hồng Quân, Hồng Trang, Thành Nam

Các đơn vị báo chí đưa tin về Hội thảo:

Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính: https://mof.gov.vn/webcenter/portal/tttc/pages_r/l/chi-tiet-tin-tin-tuc-tai-chinh?dDocName=MOFUCM255546

Thời báo Tài chính – Việt Nam: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/tai-chinh-ke-toan-thuc-day-phat-trien-kinh-te-tu-nhan-116577.html

Tạp chí Tài chính: https://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/thuc-day-kinh-te-tu-nhan-phat-trien-nhanh-va-ben-vung-trong-boi-canh-moi-353414.html